Thứ sáu, 30-09-2022 | 09:57GMT+7

Mạn Lạn (Phú Thọ): Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

LNV - Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ ba xã Mạn Lạn, Phương Lĩnh và Vũ Yển. Sáp nhập tháng 1/2020, qua rà soát, xã mới đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nông dân xã Mạn Lạn trồng các loại rau màu đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Xã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền trên 12 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa và người dân đóng góp bằng ngày công, hiến đất đạt gần 2,4 tỉ đồng. Người dân tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng, tham gia tích cực bằng những việc làm thiết thực như: Đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng… Đến nay, xã đã cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn đạt 88%, 85% gia đình đạt gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 37 triệu đồng/năm. Xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Xã kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội; tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế; giải quyết tốt các chế độ chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân duy trì, phát huy hiệu quả, tạo nên diện mạo mới vùng quê. Công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải.

Với diện tích đất sản xuất hiệu quả kinh tế thấp, xã khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây màu có khả năng chịu hạn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Xã quy hoạch vùng đất trũng, chỉ sản xuất được một vụ lúa, kém hiệu quả sang nuôi thủy sản theo hướng một vụ lúa, một vụ cá. Hiện nay, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 860ha, trong đó diện tích lúa trên 530ha. Chăn nuôi duy trì ổn định với đàn gia cầm gần 43.000 con, đàn lợn gần 1.700 con, diện tích mặt nước nuôi thủy sản gần 150ha. Những năm gần đây, trên địa bàn xã phát triển cây chuối Tây ở diện tích đất vườn và đất soi bãi, hiện nay diện tích chuối của xã đạt trên 85ha, chủ yếu là giống chuối Tây. Diện tích chuối trên địa bàn đã được cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới xuất khẩu.

Cùng với đó, xã khuyến khích các hộ đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ theo hướng đa ngành, đa nghề, thu hút nghề mới để tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng của xã đạt trên 52 tỉ đồng/năm.

Đồng chí Đặng Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, thành quả đạt được từ sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai quy hoạch các vùng sản xuất trọng điểm, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả cao.
Bài, ảnh: Nguyễn Huế