Thứ hai, 06-02-2023 | 09:40GMT+7

Hà Nội 4 huyện đủ điều kiện về đích huyện nông thôn mới nâng cao

LNV - Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết: Qua kết quả thẩm định xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đông Anh xây dựng Nông thôn mới, đô thị thông minh (Ảnh: Internet)

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết, tính đến tháng 2/2023, Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 4 huyện đủ điều kiện về đích huyện nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, các huyện bao gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây.

Cụ thể, đối với huyện Ứng Hòa, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã tổ chức Đoàn thẩm tra huyện Ứng Hòa đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Các sở, ngành đã có báo cáo thẩm tra đối với huyện Ứng Hòa đủ điều kiện báo cáo UBND TP Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Ứng Hòa theo quy định tại Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương.

Bên cạnh đó, tại huyện Ba Vì, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã tổ chức Đoàn thẩm tra huyện Ba Vì đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội đã tham mưu Sở NN&PTNT đề nghị các sở, ngành có báo cáo thẩm tra đối với huyện Ba Vì và đề nghị MTTQ tiến hành lấy ý kiến của người dân đề nghị công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo quy định.

Cuối cùng là huyện Mỹ Đức, hiện đã cơ bản đủ điều kiện theo quy định, hiện nay huyện Mỹ Đức đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP Hà Nội theo quy định.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết toàn TP hiện đã có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở đề nghị của các huyện, thị xã đến nay Văn phòng đã tổ chức Đoàn thẩm định được 40 xã đủ điều kiện trình Hội đồng TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đến nay, Đoàn thẩm định nông thôn mới TP đã tiến hành thẩm định 12 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kết quả 12 xã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới TP xem xét, trình Chủ tịch UBND TP Hà Nội công nhận.

Còn 3 xã của các huyện: Đan Phượng, Thường Tín, Thạch Thất đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, Đoàn thẩm định nông thôn mới TP sẽ tiến hành thẩm định trong quý I năm 2023. Dự kiến, sẽ có tổng số có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, đạt chỉ tiêu TP giao.

Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng thường trực, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội cho biết: Qua kết quả thẩm định xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đức Minh TH