Thứ năm, 21-07-2022 | 10:38GMT+7

Gia Lộc (Hải Dương): Phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM

LNV – Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo sâu sát của huyện ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Gia Lộc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Xác định xây dựng nông thôn mới trong đó người dân là chủ thể và Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ để triển khai thực hiện. Ngay từ đầu, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách có hiệu quả để huy động sức mạnh toàn dân, toàn diện trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lộc, tổng số vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM  năm 2021 của huyện là 49.931, 81 triệu đồng, chưa kể nguồn vốn từ các chương trình tín dụng và kinh phí nhân dân đầu tư xây mới, nâng cấp công trình nhà ở dân cư. Trong đó vốn từ ngân sách huyện là 9.530 triệu đồng, vốn từ ngân sách cấp xã 17.278,76 triệu đồng, vốn từ các doanh nghiệp đầu tư ứng trước là 13.657 triệu đồng, từ sự tham gia và đóng góp của nhân dân 3.466 triệu đồng, nguồn khác là 6.000 triệu đồng. Năm 2021 còn 10 xã xử lý được 12.437,8 m2 đất dôi dư, thu ngân sách các địa phương 5.486,9 triệu đồng để xây dựng NTM. Kết quả là đến cuối năm 2021 có 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Toàn Thắng và Hồng Hưng. 

Khu dân cư NTM huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Toàn huyện đạt 265/306 lượt tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 15,6 tiêu chí, trong đó có 02 xã là Đoàn Thượng và Gia Lương đạt 18/18 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao; có 03 xã đạt 17/18 tiêu chí, 06 xã đạt 16/18 tiêu chí, 03 xã đạt 15/18 tiêu chí, 03 xã đạt 12/18 tiêu chí. Trong quá trình xây dựng NTM, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền với quan điểm "dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", nên quần chúng nhân dân trong huyện đã tích cực ủng hộ 1.120m2 đất và 1.035 ngày công phục vụ xây dựng NTM.

6 tháng đầu năm 2022, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Hải Dương và nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, huyện Gia Lộc đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trên cơ sở đó huyện đã chỉ đạo sâu sát các xã tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xây dựng kế hoạch hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, kết quả là 6 tháng đầu năm nay, phong trào xây dựng NTM tiếp tục được người dân ủng hộ 910m2 đất làm đường giao thông, đóng góp 2,4 tỷ đồng và ủng hộ 487 ngày công lao động.Toàn huyện đã đạt được 271/306 lượt tiêu chí NTM, bình mỗi xã đạt 15,9 tiêu chí, trong đó 3 xã là Đoàn Thượng, Gia Lương, Hồng Hưng đạt 18/18 tiêu chí, 02 xã được UBND tỉnh công nhận đạt NTM nâng cao là Đoàn Thượng và Gia Lương, 04 xã đạt 17/18 tiêu chí, 05 xã đạt 16/18 tiêu chí, 02 xã đạt 15/18 tiêu chí, 01 xã đạt 14/18 tiêu chí, 01 xã đạt 13/18 tiêu chí và 01 xã đạt 12/18 tiêu chí.

Về kết quả thực hiện từng nhóm tiêu chí NTM nâng cao đều đạt kết quả tích cực, trong đó có 17/17 xã đã được UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch làm căn cứ tổng hợp xin ý kiến các sở, ngành của tỉnh; quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, làm mới 11 km đường trục xã, thôn, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư 80 % được củng cố, khơi thông đạt tiêu chí NTM nâng cao; bổ sung cơ sở vật chất các trường học, nhà văn hóa xã, thôn theo tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh trật tự xã hội, vv...đều được quan tâm thực hiện tốt. Các chương trình dự án sản xuất được triển khai thực hiện, toàn huyện quy hoạch được 26 vùng lúa diện tích 553 ha, 41 vùng rau màu chuyên canh của huyện với 600 ha, có 100 ha lúa được cấy bằng máy; các lĩnh vực y tế dân số và gia đình được đảm bảo tốt, đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19. Công tác An ninh, Quốc phòng được đảm bảo, phục vụ tốt cho quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. 

Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, huyện Gia Lộc tiếp tục thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; phấn đấu đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện và vững chắc.
Bài và ảnh: Mạnh Hà