Hà Nội: 26°C Hà Nội
Đà Nẵng: 26°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 29°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Người hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân

LNV - Gần 50 năm trong quân ngũ, hơn 70 năm tuổi Đảng, từ khi là người lính, cán bộ trong quân đội đến khi giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng, ở bất kỳ cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn một lòng vì Đảng, vì nước, vì dân, tận tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm hỏi công nhân phân xưởng đóng mới, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (ngày 27-8-2000). Ảnh: TTXVN​


Trăn trở, tâm huyết với công tác xây dựng Đảng

Trưởng thành từ một người chiến sĩ kinh qua trận mạc, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6-1992, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư, sau đó được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994), đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị. Tháng 12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư.

Trên cương vị là Tổng Bí thư của Đảng (cuối năm 1997 đến tháng 4-2001), đồng chí Lê Khả Phiêu luôn trăn trở và dành tâm huyết của mình vào công tác xây dựng Đảng để Đảng xứng đáng với vai trò tiền phong, lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đồng chí, muốn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, toàn Đảng, toàn dân phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phải chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh... Trong đó, công tác xây dựng Đảng phải được quán triệt và thực hiện theo đúng 10 nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 2-2-1999 của Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay".

Đi liền với đó, trong Đảng và cả hệ thống chính trị phải chống sự suy thoái, hư hỏng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, đảng viên; thực hiện và phát huy dân chủ để làm cho phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai nghiêm túc trong thực tiễn… Đặc biệt, phải bảo đảm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, làm cho Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân…

Song muốn làm được như vậy, điều căn bản và trước hết là mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chú trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ từ cơ sở, ở cơ sở; phòng và chống "tham nhũng và quan liêu, hai căn bệnh đó hiện nay đều nặng, không kém gì nhau. Người dân rất bất bình về tệ tham nhũng, nhưng còn bất bình cả về tệ quan liêu, sách nhiễu; nó gây cho người dân rất nhiều đau khổ, phiền hà. Cho nên chống tham nhũng và quan liêu đều trở nên rất cấp bách"[1]... Phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong đó, khi bầu nhân sự của cấp ủy khóa mới (khóa XI) theo ý kiến của đồng chí Lê Khả Phiêu là: "Nhất thiết không giới thiệu, không đưa vào danh sách, không bầu cử những người tham nhũng và thiếu trách nhiệm trong chống tham nhũng, những người không kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không có khả năng thực tế, thiếu gắn bó với nhân dân, không dũng cảm tự phê bình và phê bình. Đấu tranh loại bỏ tệ chạy chức, chạy quyền mua lòng nhau để kiếm phiếu"[2].

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V, tổ chức từ ngày 26 đến 28-8-1999 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN


Sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân

Là người đứng đầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương không chỉ tập trung cho công tác xây dựng Đảng mà còn luôn hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân với công tác xây dựng Đảng nói chung, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng thông qua những lần về thăm, làm việc với các địa phương như: Hà Giang, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… và các bộ, ngành; đi kiểm tra chống lũ ở các tỉnh miền Trung cuối năm 1999; góp ý với Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền các tỉnh khu vực Tây Nguyên nhân vụ bạo loạn ngày 2-2-2001 và các diễn biến phức tạp sau đó…

Trong những lần đi thăm, làm việc đó, đồng chí Lê Khả Phiêu đều nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải kiên định lý tưởng cách mạng; phòng và chống nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức; phải "thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không để quyền lực tập trung vào một người hoặc một nhóm người. Đồng thời, phải xây dựng chuẩn mực về hành vi đối với người có chức, quyền cho rõ ràng: Là bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, tổng giám đốc hoặc trưởng ban, trưởng dự án... đều được quy định hành vi cho có chuẩn mực"[3]…

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu thôi giữ trọng trách Tổng Bí thư, song đồng chí quan niệm “khi tim còn đập thì còn cống hiến” và luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản. Đồng chí Lê Khả Phiêu không chỉ trăn trở với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiện toàn và đổi mới tổ chức hệ thống chính trị mà còn thường xuyên quan tâm đến chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo...

Tận tâm vì Đảng, vì nước, vì dân, cống hiến của đồng chí được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ngày 25-8-2019, cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đó chính là tấm gương người cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, tác phong gần gũi quần chúng, phương pháp làm việc luôn sâu sát, cụ thể, hiệu quả và trên hết là luôn hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân.

————
[1] Lê Khả Phiêu: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, t.2, tr.122.
[2] Lê Khả Phiêu: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, t.2, tr.893.
[3] Lê Khả Phiêu: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, t.2, tr.123.

Theo Hà nội mới

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự kiện đặc biệt nhất của ngành yến sào trong tỉnh khi lần đầu tiên tổ chức một ngày hội riêng biệt nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành này.
Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

Trao Bằng công nhận 15 làng nghề, làng nghề truyền thống Hà Nội

LNV - Sáng 12-4, Sở NN&PTNT Hà Nội công bố Quyết định, trao Bằng công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống cho 15 làng nghề Hà Nội.
Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

Thanh Hóa: Đa dạng các sản phẩm OCOP tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân

LNV - Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn và Tuần lễ văn hóa - du lịch - ẩm thực Thọ Xuân năm 2024 diễn ra từ ngày 13 đến 17/4 (tức từ ngày 5 đến 9/3 năm Giáp Thìn). Đây là một trong những sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thanh Hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, lễ hội vẫn lưu giữ và tiếp tục phát huy những giá trị quý báu trong đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

LNV - Chiều 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana, Cuba, một biểu tượng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X

LNV - Sáng ngày 14/03/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2016 tổ chức Kỳ họp thứ mười bốn - Kỳ họp chuyên đề.

Tin khác

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

Hà Nội: Khai trương tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”

LNV - Ngày 12/4/2024, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Chương trình khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”. Với các điểm đến, đó là: Đình Đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai); Làng nghề tăm hương (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa); Làng nghề dệt Phùng Xá (Xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức).
Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

Thành ủy Hải Phòng đối thoại với trí thức khoa học và công nghệ

LNV - Ngày 12/4/2024 Thường trực Thành ủy thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 trí thức khoa học và công nghệ, đại diện cho hơn 50.0000 trí thức và khoa học công nghệ của thành phố. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với một số trí thức của thành phố đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

Hà Nội: Trao quyết định công nhận 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP 4 sao

OVN - Ngày 12/04, TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao bằng công nhận danh hiệu làng nghề, chứng nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2023.
Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

Sản phẩm mây, tre, cói, thảm Việt Nam xuất khẩu sang 59 nước

LNV - Trong tháng 3/2024, nhóm mặt hàng lập kỷ lục cao nhất, đạt 85 triệu USD, tăng 79,9% so với tháng 2/2024 và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

Hà Nội: Hàng trăm nông dân huyện Phú Xuyên tham gia Diễn đàn nhịp cầu nhà nông

LNV - Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện nông hộ, chủ trang trại, hợp tác xã cùng đội ngũ cố vấn là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành.
Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

Hải Phòng chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ 2024

LNV- UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024 và Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024). Trong đó Chương trình Đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” sẽ được tổ chức vào tối ngày 11/5/2024 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thuộc huyện Thuỷ Nguyên.
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Yên Thường đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

LNV - Sáng ngày 9- 4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

Bình Thuận: Sắp diễn ra tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP

OVN - Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 22-28/4/2024 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức tại Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

Đệ trình UNESCO 2 Di sản văn hóa phi vật thể

LNV - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa Di sản văn hóa phi vật thể "Mo Mường" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Chèo” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

Phát động tháng hành động vì hợp tác xã

LNV - Trong Tháng hành động vì Hợp tác xã (HTX) năm 2024, nhiều hoạt động thiết thực về xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; hoạt động hỗ trợ HTX... sẽ được triển khai trên diện rộng, quy mô cả nước, trong tất cả hệ thống Liên minh từ Trung ương xuống cơ sở.
Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Hà Nội: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

LNV -Sáng 03/04/ 2024 tại xã miền núi Vân Hoà, huyện Ba Vì, UBND, UB-MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao hỗ trợ và khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP năm 2024. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, thực hiện kế hoạch liên tịch số 24 ngày 18/01/ 2024 của UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

Nâng tầm nông sản Việt thông qua các sàn thương mại điện tử đặc biệt TikTok

OVN - Nhằm tổng kết những kết quả đạt được sau 1 năm hợp tác cùng với TikTok Việt Nam cùng với việc mở rộng các định hướng nhằm thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP năm 2024, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với TikTok tổ chức chương trình kỷ niệm đánh dấu một năm hợp tác đồng thời tổ chức hoạt động kết nối, thương mại, trải nghiệm nông nghiệp xanh vào ngày 3/03 - 4/4/2024.
Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

Hải Phòng: Thống nhất thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI

LNV - Chiều ngày 01/4/2024, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức họp thống nhất thời gian, nội dung tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với địa phương

LNV - Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XVI

LNV - Chiều 29-3, kỳ họp thứ mười lăm của HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành những nội dung làm việc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

Bình Định: Hoài Ân hướng tới Ngày hội nông sản

OVN - Trong 3 ngày từ ngày 17/5 đến ngày 19/5/2024, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức Ngày hội nông sản lần thứ II – năm 2024, nhằm quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đẩy mạnh giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hoài
Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

Bình Định phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 lần thứ 3

LNV - Sáng 16/4, tại Thư viện tỉnh Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Chương trình phát động, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ 3 năm 2024.
Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

LNV - Nón ngựa Phú Gia là món hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo, ẩn chứa nét văn hóa Bình Định. Từ chiếc nón ngựa, ta có thể cảm nhận được một quãng lịch sử tái hiện với nhiều nét văn hóa trong đời sống xã hội Việt Nam xưa.
Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

Bình Phước: Ngày hội Yến sào mở ra cơ hội phát triển bền vững

OVN - Chiều tối 15/4 tại quảng trường thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Hội Nông dân tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức “Ngày hội yến sào và trưng bày, quảng bá nông sản, thương mại, dịch vụ hỗ trợ nông dân”. Đây là sự ki
Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/4, Cục XTTM tổ chức thành công Lễ khai mạc Tuần lễ THQG 2024 và Diễn đàn quốc tế THQG Việt Nam 2024 theo hình thức hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) tại Hà Nội, cùng với hoạt động bên lề là Triển lãm ảnh thành tựu THQG Việt Nam.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
Giao diện di động