Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch - nhiệm vụ năm 2018

TBV - Trong năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mỹ Đức phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của NHCSXH thành phố Hà Nội; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mỹ Đức; sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới xã, NHCSXH huyện Mỹ Đức đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do NHCSXH thành phố Hà Nội giao, nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và việc làm góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017

Trong năm 2017, NHCSXH huyện Mỹ Đức đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với NHCSXH thành phố Hà Nội; tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, và nhất là Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra năm 2017.

Hoạt động tín dụng - ngân hàng luôn đảm bảo sự phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu về vốn, phục vụ tốt cho các hoạt động của các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện Mỹ Đức, mặc dù có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố biến động giá cả của một số mặt hàng như: lương thực, thực phẩm,… và đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão trong tháng 10/2017.


Nguồn vốn huy động và quản lý của NHCSXH huyện Mỹ Đức đến ngày 31/12/2017 là 302.879 triệu đồng, tăng 46.619 triệu đồng so với năm 2016; tốc độ tăng trưởng 18,2%. Trong đó, Nguồn vốn trung ương là 197.973 triệu đồng, giảm 1.415 triệu đồng so với đầu năm; Nguồn vốn ủy thác của Ngân sách huyện là 669 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động đạt 27.477 triệu đồng, tăng 14.804 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, Nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân, dân cư là 21.217 triệu đồng, tăng 12.891 triệu đồng so với đầu năm, đạt 178% kế hoạch năm 2017. Trong đó, huy động tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã là 5.081 triệu đồng, tăng 4.133 triệu so với đầu năm, đạt 161% kế hoạch năm 2017. Vốn huy động qua tổ TK&VV là 6.260 triệu đồng, tăng 1.913 triệu đồng so với đầu năm, đạt 102% kế hoạch năm.

Tổng doanh số cho vay năm 2017 đạt 149.156 triệu đồng; Tổng doanh số thu nợ năm đạt 103.384 triệu đồng. Tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng đến 31/12/2017 là 302.032 triệu đồng, tăng 45.772 triệu đồng so với 31/12/2016, đạt 99,7% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng đạt 17,9%.

Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn 125,8 triệu đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm là 20,3 triệu đồng; Nợ khoanh 73,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng dư nợ, giảm 0,5 triệu đồng so với đầu năm.

Về Công tác huy động Tiền gửi tiết kiệm: Hội đoàn thể các cấp đã phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức tuyên truyền, vận động để nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ đã tạo ý thức tiết kiệm cho khách hàng vay vốn, góp phần tạo nguồn vốn để cho vay.

Toàn huyện có 347/347 Tổ TK&VV thực hiện huy động TGTK, đạt 100% số tổ TK&VV trên địa bàn huyện với số vốn huy động là 6.260 triệu đồng, tăng 1.913 triệu đồng so với đầu năm, đạt 102% kế hoạch năm. Đặc biệt, trong năm 2017, Phòng Giao dịch đã thực hiện tốt công tác huy động tiết kiệm trong dân với số tiền đạt 11.801 triệu đồng, tăng 9.882 triệu đồng so với đầu năm, đạt 230% kế hoạch năm 2017. Trong đó, huy động tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã là 5.081 triệu đồng, tăng 4.133 triệu so với đầu năm, đạt 161% kế hoạch năm 2017.

NHCSXH huyện Mỹ Đức đã chấp hành đầy đủ các quy định về thực hiện các nội dung công khai hóa tại điểm giao dịch xã, với hệ thống biển hiệu đầy đủ; các chương trình tín dụng được công khai; toàn bộ dư nợ của hộ vay được sao kê theo tháng. Hệ thống biển hiệu được treo ở những vị trí thuận lợi nhất để người dân dễ thấy, dễ kiểm tra. Duy trì lịch trực lưu động đúng lịch, có chất lượng.

Hiệu quả kinh tế xã hội từ nguồn vốn NHCSXH huyện Mỹ Đức trong năm 2017 đã cho vay được 5.162 lượt hộ, trong đó: hộ nghèo 431 lượt hộ; hộ cận nghèo 275 lượt hộ; hộ mới thoát nghèo 1.126 lượt hộ; cho vay giải quyết việc làm 1.808 lượt khách hàng; cho vay NS&VSMT 1.377 lượt hộ; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 110 lượt hộ; cho vay trồng rừng phát triển chăn nuôi 16 lượt hộ. Vốn NHCSXH huyện Mỹ Đức trong năm 2017 đã giúp cho gần 900 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 1.892 lao động; Xây dựng và cải tạo 1.377 công trình nước sạch và 1.377 công trình vệ sinh môi trường nông thôn…

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2018, NHCSXH huyện Mỹ Đức tiếp tục bám sám sát chỉ đạo của NHCSXH thành phố Hà Nội; Bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mỹ Đức. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2018. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 1-2%, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Công tác tín dụng phấn đấu tăng trưởng 6-8%. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách địa phương phấn đấu tăng 1 tỷ đồng. Chỉ tiêu dư nợ phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được NHCSXH thành phố Hà Nội giao, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 6-8% so với năm 2017. Hệ số sử dụng vốn đạt trên 99%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. Tỷ lệ quá hạn giảm còn dưới 0,1%/tổng dư nợ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khoán tài chính Thành phố giao, đảm bảo đủ lương và các khoản thu nhập cho cán bộ, viên chức, lao động theo quy định của ngành. Hạch toán đúng chế độ, kịp thời những nghiệp vụ phát sinh.

Bài và ảnh Bình Văn

Tin liên quan

Tin mới hơn

Ấn tượng nông thôn mới Thái Nguyên

Ấn tượng nông thôn mới Thái Nguyên

LNV - Cùng với phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có những bước tiến mới, ấn tượng, số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng nhiều; đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, khang trang. Đi đến đâu cũng thấy cảnh quan ngày càng đẹp, làng quê yên bình, là nơi để con em đi công tác, làm ăn xa khao khát tìm về khi có thời gian.
Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

LNV - 57 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, Đồng chí để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần hoạch định chủ trương, đường lối ở tầm chiến lược; xây dựng, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Năm 2024: Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tuyển sinh

Năm 2024: Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội tuyển sinh

LNV - Theo thông tin từ trang web chính thức của HUBT, Năm học 2024 – 2025, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 là 7.090 sinh viên.
Có một ngôi sao sáng, một ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt

Có một ngôi sao sáng, một ngọn lửa đỏ rực không bao giờ tắt

LNV - Ông là Ngọn lửa ấm áp, rực đỏ, là Ngôi sao sáng chói, sáng mãi, không bao giờ tắt! Cuộc đời và sự nghiệp của ông trọn vẹn như câu nói: “Ta có thể tự hào rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân” trong tác phẩm kinh điển của nhà văn Nga Ostrovsky “Thép đã tôi thế đấy”.
(Hà Nội) 120 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2024

(Hà Nội) 120 thanh, thiếu niên kiều bào tham gia Trại hè Việt Nam năm 2024

LNV - Từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 120 thanh niên kiều bào Việt Nam tiêu biểu từ 16-24 tuổi đã có mặt tại thủ đô Hà Nội để khởi động sự kiện Trại hè Việt Nam 2024 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức với nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Tin khác

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

LNV - Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò, vị thế đô thị đặc biệt

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò, vị thế đô thị đặc biệt

LNV - Ngày 18/7, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Trao tặng Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trao tặng Huân chương Sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố Quyết định và trao Huân chương Sao vàng tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần tích cực triển khai thực hiện quy hoạch với 3 trụ cột phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng cần tích cực triển khai thực hiện quy hoạch với 3 trụ cột phát triển

LNV - Chiều 17/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024, tình hình triển khai Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội, Đề án tổ chức chính quyền đô thị và các Đề án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố...
Khai mạc Lễ hội ẩm thực Món ngon từ biển và hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024

Khai mạc Lễ hội ẩm thực Món ngon từ biển và hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024

LNV - Chiều 11.7, tại Công viên thiếu nhi TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Lễ hội ẩm thực Món ngon từ biển và Hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024.
Lễ hội Sen Hà Nội để lại nhiều dấu ấn với du khách

Lễ hội Sen Hà Nội để lại nhiều dấu ấn với du khách

LNV - Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 với chủ đề “Sắc sen Hà Nội” do thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Tây Hồ phối hợp các sở, ngành, đơn vị thực hiện, đang diễn ra tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ). Lễ hội đã diễn ra từ ngày 12- 16/7, với nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng gửi tới người dân và du khách.
UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và cắt băng thông xe

UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và cắt băng thông xe

LNV - Chiều 17/7, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức lễ thông xe cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự, cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.
Phú Yên: Hỗ trợ thúc đẩy nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển

Phú Yên: Hỗ trợ thúc đẩy nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển

LNV - Ngày 16/7, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2024, để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
Bình Định xúc tiến đầu tư thương mại tại Hà Lan

Bình Định xúc tiến đầu tư thương mại tại Hà Lan

LNV - Ngày 15/7, tại thành phố Groningen, tỉnh Groningen, Hà Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn cùng đoàn công tác, tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại do tỉnh Bình Định phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC và Trung tâm Thương mại thế giới WTC Leewarden tổ chức.
Vĩnh Long: Sắp tổ chức Festival Gốm đỏ Vĩnh Long 2024

Vĩnh Long: Sắp tổ chức Festival Gốm đỏ Vĩnh Long 2024

LNV - Festival Gốm đỏ Vĩnh Long 2024 sẽ có chủ đề “Điểm hẹn bên dòng Cổ Chiên” với 12 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra từ ngày 22-25/11 tại TP Vĩnh Long và làng nghề sản xuất gạch, gốm tại kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít.
Đô thị cổ Hội An: Nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm được công nhận Di sản Thế giới

Đô thị cổ Hội An: Nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm được công nhận Di sản Thế giới

LNV - Với chủ đề “25 năm - Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An”, các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, tập trung ở khu phố cổ từ ngày 23/11-4/12/2024.
Quảng Nam: Tôn vinh Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia nghề đan võng ngô đồng

Quảng Nam: Tôn vinh Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia nghề đan võng ngô đồng

LNV - Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia nghề đan võng ngô đồng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Festival “Cù Lao Chàm-Mùa Ngô đồng đỏ” 2024 tại xã đảo Tân Hiệp (Quảng Nam).
Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Không chỉ có ý nghĩa lớn trên khía cạnh kinh tế - xã hội, làng nghề còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp văn hóa là bài toán đặt ra đối với Hà Nội.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Lai Châu: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Lai Châu: Nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

LNV - Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh đoàn Lai Châu nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên trong tỉnh. Tỉnh đoàn triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên.
Ấn tượng nông thôn mới Thái Nguyên

Ấn tượng nông thôn mới Thái Nguyên

LNV - Cùng với phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có những bước tiến mới, ấn tượng, số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng nhiều; đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, hạ tần
Khi sản phẩm OCOP giúp giữ chân du khách

Khi sản phẩm OCOP giúp giữ chân du khách

OVN - Thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) cho thấy, lượng du khách tham gia các hình thức du lịch nông thôn, sinh thái chiếm khoảng 10%, với doanh thu khoảng 30 tỷ USD/năm. Trung bình mỗi năm, tỷ lệ khách đi du lịch nông thôn tăng 10 - 30%...
Tuy Phong: Thêm 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao

Tuy Phong: Thêm 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao

OVN - Mới đây, ông Nguyễn Trung Trực – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong đã ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tuy Phong năm 2024 (đợt 1).
TPHCM: Phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu

TPHCM: Phấn đấu có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu

LNV - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động