Thứ hai, 16-11-2020 | 15:34GMT+7

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động khuyến công

LNV - Ngày 4/11/2020, tại Thành phố Nam Định, Cục Công Thương Điạ phương, Bộ Công Thương, tổ chức Hội thảo về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật (ĐMKTKT) đối với sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quốc gia. Tham dự hội thảo có trên 100 đại biểu các bộ, ban, ngành hữu quan, đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công Thương Địa phương, Bộ Công Thương chủ trì Hội thảo.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm (bên phải), Phó Cục trưởng Cục Công thương Điạ phương, Bộ Công thương, chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong cơ chế, trong thực tiễn khi xây dựng ĐMKTKT các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động khuyến công quốc gia. Sự cần thiết phải xây dựng ĐMKTKT; Làm rõ một số nội dung cần quan tâm khi xây dựng ĐMKTKT.
 

Ông Đinh Chí Hướng, Phó Chánh Văn phòng Cục Công thương Điạ phương, Bộ Công Thương.

Xác định ĐMKTKT đối với sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động khuyến công quốc gia, là lượng tiêu hao các yếu tố chi phí về lao động, vật tư, máy móc thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. ĐMKTKT bao gồm 3 định mức thành phần cơ bản là định mức lao động, định mức vật tư và định mức máy móc thiết bị. 

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến tham luận đóng góp của đại biểu các bộ, ban, ngành hữu quan và đại biểu các tỉnh: Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An, Thái Nguyên, Đồng Nai ...Trên cơ sở kết quả Hội thảo này, Cục Công Thương Địa phương, Bộ Công thương sẽ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng ĐMKTKT đối với các đơn vị sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khuyến công quốc gia, nhằm thực hiện sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khuyến công quốc gia một cách có hiệu quả thiết thực. 
Phạm Trường Sơn
qq