Thứ năm, 24-11-2022 | 10:00GMT+7

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu

LNV - Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Minh Phúc An huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022.
Công ty TNHH MTV Minh Phúc An, đơn vị thụ hưởng Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu”, được nguồn kinh phí khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ tổng là 290 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ đầu tư máy móc với kinh phí là 220 triệu đồng và 70 triệu đồng là hỗ trợ phòng trưng bày cho đơn vị.

Các máy móc thiết bị được hỗ trợ đầu tư mua mới 100%. Đây là các máy móc thiết bị tiên tiến, dây chuyền sản xuất chính trong sản xuất của công ty, khi đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, không gây ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.
PV