Thứ tư, 29-09-2021 | 15:31GMT+7

Thái Nguyên: Hỗ trợ cơ sở CNNT máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất

LNV - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã và đang tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT đổi mới công tác đầu tư, thay đổi máy móc thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 300 triệu đồng cho Công ty CP Trà Việt Thái (thị xã Phổ Yên) đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến chè

Tính đến tháng 7/2021, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ như: Xây dựng thực hiện 05 đề án khuyến công (KC) quốc gia theo nhóm, điểm, với nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, giới thiệu quảng bá sản phẩm tiêu biểu cho các cơ sở công nghiệp (CN). Cùng với đó, Trung tâm cũng triển khai 33 đề án KC địa phương với nhiều nội dung gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở sản xuất CNNT; Hỗ trợ kinh phí đưa các sản phẩm CNNT tiêu biểu tham dự các hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố; Hỗ trợ kinh phí xây dựng phóng sự “Khuyến công Thái Nguyên đồng hành cùng các cơ sở CNNT”.
 

Hỗ trợ một phần kinh phí cho cơ sở sản xuất đồ gỗ Mơ Hữu (huyện Đại Từ) mua mới máy điêu khắc gỗ CNC

Trong công tác Tư vấn phát triển CN và TKNL, đến nay Trung tâm đang hoàn thiện 01 đề án tuyên truyền, tập huấn hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, thực hiện một số các hợp đồng tư vấn phát triển CN. Trong đó, mục tiêu đến hết năm 2021, toàn Trung tâm phấn đấu thực hiện doanh thu các hợp đồng tư vấn đat khoảng 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với công tác đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã thực hiện trình thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hạ tầng CCN Hà Thượng (huyện Đại Từ); Lập đề án KC quốc gia hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng cho các CCN có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, Trung tâm cũng đang xúc tiến đầu tư vào CCN Sơn Cầm 2 (thành phố Thái Nguyên) và CCN Hà Thượng (huyện Đại Từ); Thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ các DN đầu tư nhà máy sản xuất kinh doanh trong các CCN trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên, thời gian qua, hoạt động KC trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến nhiều cơ sở CNNT. Nổi bật trong đó là các cơ sở sản xuất đã dần chú trọng đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để từ đó hạ giá thành, giảm số nhân công lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Trung tâm vẫn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Điển hình như công tác khảo sát, đánh giá, tư vấn, lựa chọn các đề án KC có tính khả thi còn ít về số lượng và chưa có kế hoạch hỗ trợ đồng bộ, chuyển tiếp và nhân rộng sau khi thực hiện các đề án; Quy mô các cơ sở CN – tiểu thủ CN trên địa bàn tỉnh phần lớn là vừa và nhỏ, chậm đổi mới ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, phương thức sản xuất, kinh doanh, kéo theo hoạt động KC còn hạn chế trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động KC và phát huy tối đa vai trò thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất CN – tiểu thủ CN, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc cụ thể hóa các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước; Tiếp tục giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện, đảm bảo các đề án KC được triển khai đúng nội dung, mục đích; Phối hợp với các đơn vị được thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định. Cùng với đó, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ DN trong việc đầu tư, đổi mới, ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến trong sản xuất; Tập trung hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi trường, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ, từ đó tạo động lực cho ngành CN – tiểu thủ CN trong tỉnh phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, Trung tâm gắn kết mối quan hệ giữa Đơn vị với DN nhằm tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của các DN, để từ đó có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.  Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các DN, cơ sở CNNT, cũng như tầm quan trọng của hoạt động KC trong việc hỗ trợ phát triển CN tỉnh nhà.
 
Bài, ảnh: Bình Nguyên