Thứ năm, 24-11-2022 | 10:09GMT+7

HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam được hỗ trợ mua 2 máy ép mo cau từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022

LNV - Từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến công quốc gia năm 2022, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam (xã Tiên Mỹ, Tiên Phước) mua sắm 2 máy ép mo cau (tổng giá trị 620 triệu đồng).

Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam vừa nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ tại Hợp tác xã Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam”.

Sau khi đưa máy ép mo cau vào sản xuất đã giúp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, đặc biệt chất lượng sản phẩm, tính thẩm mỹ sản phẩm được nâng lên. Đến nay, HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Quảng Nam đã tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.
Lam Nhã