Thứ ba, 04-10-2022 | 15:09GMT+7

Hải Dương có 20 cơ sở đủ điều kiện được đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công

LNV - Trong tổng số 29 HTX, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại 12 huyện, thị xã, thành phố được khảo sát để lựa chọn đề nghị hỗ trợ khuyến công năm 2022, bước đầu cơ quan chức năng đánh giá có 20 cơ sở đủ điều kiện xem xét trình hội đồng thẩm định.

Khảo sát thực tế tại cơ sở để xem xét hỗ trợ khuyến công

Qua khảo sát cho thấy, đa số các đơn vị, cơ sở đáp ứng các yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao động… Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều có nhu cầu về đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và mở rộng sản xuất nhằm thay thế máy móc cũ, công nghệ lạc hậu kém hiệu quả bằng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại và giảm công lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Việc hỗ trợ khuyến công sẽ giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi hình thức kinh doanh từ hộ gia đình sang cơ sở kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, HTX; đồng thời chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống, thủ công sang tự động hóa, hiện đại hóa, giải phóng sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm… 
Bài, ảnh: Trường Phạm