Thứ năm, 11-08-2022 | 10:28GMT+7

Đắk Lắk tổ chức tập huấn Nghiệp vụ cho cán bộ Khuyến công

LNV - Vừa qua, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn "Nghiệp vụ khuyến công năm 2022" cho cán bộ khuyến công cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ông Lưu Văn Khôi - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Công Thương; Ông Ngô Văn Tượng – Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Ông Phan Hữu Thành – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột cùng toàn thể các phòng ban của Trung tâm khuyến công.

Hội nghị, cán bộ, chuyên viên quản lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố được phổ biến một số văn bản pháp luật về lĩnh vực Khuyến công; Tiếp tục triển khai kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022, định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023; Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập đề án khuyến công; Hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lập hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu;

Mục tiêu của Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, bổ sung kiến thức về lĩnh vực khuyến công để cán bộ quản lý khuyến công, cán bộ quản lý công nghiệp phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thị xã, thành phố. Tham gia nắm bắt và tuyên truyền, tư vấn các chủ trương chính sách hỗ trợ của Nhà nước về khuyến công đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Trang bị kiến thức cơ bản về chủ trương chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển CN-TTCN nông thôn; Có khả năng lập kế hoạch, tham mưu tổ chức thực hiện phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn mình quản lý; Tổng hợp những khó khăn báo cáo thực hiện sản xuất công nghiệp, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện sản xuất công nghiệp của các cơ sở sản xuất.

Qua lớp Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao cho cán bộ khuyến công cấp huyện, thị xã về nghiệp vụ khuyến công, cách giải quyết những tình huống, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, nhiệm vụ công tác khuyến công. Bên cạnh đó qua Hội nghị tập huấn sẽ trang bị cho Cán bộ làm công tác khuyến công tỉnh, cán bộ quản lý công nghiệp phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện; phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Về các chính khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
H'Yer MLô