Hà Nội: 28°C Hà Nội
Đà Nẵng: 29°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 31°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 28°C Thừa Thiên Huế

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

LNV - Sau 18 năm thành lập và phát triển, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội IV “Kết nối cộng đồng làng nghề - Bảo tồn Văn hóa - Phát triển Du lịch - Đổi mới Sáng tạo - Hội nhập Quốc tế”. Cùng làng nghề, nghệ nhân cả nước vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững nhằm giữ gìn và phát triển nghề truyền thống. Nhân dịp Hiệp hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tạp chí Làng nghề Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.
Ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam
Ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

- PV: Thưa ông! Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã triển khai những hoạt đồng gì để hoàn thành mục tiêu đề ra và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V sắp tới?

- Ông Lưu Duy Dần: Trong thời gian qua, TW Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã vận dụng thực hiện các phong trào của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, duy trì và kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy, chi bộ Đảng tại địa phương. Các hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hiệp hội. Hiệp hội đóng vai trò là nơi tập hợp đoàn kết các làng nghề, các tổ chức kinh tế - văn hóa, các nghệ nhân trong làng nghề, phố nghề; các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo để cùng các cơ quan, ban, ngành Nhà nước khôi phục hoạt động phát triển nghề, làng nghề trong tình hình mới.

Hội đồng Tư vấn của Hiệp hội gồm các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín đã quan tâm, gắn bó chặt chẽ, thường xuyên tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa viết, kiến nghị, luôn đồng hành cùng Thường trực Hiệp hội, quan tâm sâu sắc các làng nghề, nghệ nhân và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, đưa ra những có giá trị thiết thực, định hướng với Thường trực triển khai hoạt động của Hiệp hội trong tình hình mới.

Sau 10 lần phong tặng nghệ nhân và các danh hiệu làng nghề công tác tôn vinh, khen thưởng được tổ chức thường xuyên, kịp thời và đạt được kết quả tốt. Việc vinh danh, phong tặng các danh hiệu của Hiệp hội được thực hiện công khai, minh bạch, tiêu chí xét tặng rõ ràng. Hiện nay, đã xét phong tặng được 1.041 nghệ nhân làng nghề Việt Nam.

Qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, uy tín và sức lan tỏa của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam ngày càng được nâng cao. Các cơ quan quản lý Nhà nước và nhiều tổ chức xã hội - nghề nghiệp tôn trọng và ghi nhận. Các làng nghề, nghệ nhân và hội viên tín nhiệm và tin tưởng.

Về công tác tổ chức, thường trực Hiệp hội đã đề xuất trình Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Luật Bảo tồn và Phát triển làng nghề”, đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh về làng nghề Việt Nam. Lãnh đạo Hiệp hội tham gia góp ý vào Dự thảo “Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Lãnh đạo Hiệp hội, Hội đồng Tư vấn cùng một số chuyên gia tham dự Hội thảo “Hoàn thiện chính sách pháp luật cho làng nghề làm cơ sở cho việc xây dựng luật về làng nghề” do Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch Hiệp hội đã có buổi tiếp bà Mini Kumam, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, phụ trách Kinh tế - Thương mại đến làm việc về nội dung trao đổi, giao lưu giữa nghệ nhân, doanh nhân và đào tạo, trao đổi công nghệ, sản phẩm ngành thủ công mỹ nghệ giữa bang Assam của Ấn Độ với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tiến tới xây dựng kế hoạch mời phía Việt Nam tham quan, giao lưu trong thời gian gần đây.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc chưa cao, chưa có sức lan tỏa rộng lớn; mối quan hệ thường xuyên với các hội viên, nghệ nhân ở một số vùng miền còn hạn chế; nguồn nhân lực, vật lực của Hiệp hội chưa đáp ứng được các công việc cần tính chuyên môn cao…

Ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thăm xưởng gốm sứ tâm linh  Âu Lạc, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. thăm xưởng gốm sứ tâm linh  Âu Lạc, huyện Đan Phượng, TP. Hà
Ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thăm xưởng gốm sứ tâm linh Âu Lạc, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. thăm xưởng gốm sứ tâm linh Âu Lạc, huyện Đan Phượng, TP. Hà

- PV: Trong thời gian tới, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam có định hướng phát triển như thế nào, thưa ông?

- Ông Luy Duy Dần: Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sẽ tập trung tổ chức xây dựng kế hoạch, nội dung, nhân sự và các văn bản theo quy định tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào tháng 11/2023. Phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tổ chức “Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023” vào tháng 11/2023 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức hai hội thảo khoa học trong Chương trình Khuyến công Quốc gia 2023, bao gồm: Tư vấn nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tăng sức cạnh tranh trong nước và xuất khẩu” (Tổ chức vào tháng 7/2023 tại tỉnh Vĩnh Phúc); Tư vấn nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở nông thôn” (Tổ chức vào tháng 8/2023 tại tỉnh Nam Định).

Đồng thời, Hiệp hội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”. Hiệp hội triển khai các hoạt động nhằm thực hiện 6 chương trình công tác Ban Thường trực đã đề ra. Các nội dung hoạt động của Hiệp hội đều gắn với các chương trình của Nhà nước như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” và Chương trình “Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Về công tác truyền thông, Hiệp hội chỉ đạo Tạp chí Làng nghề Việt Nam tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về làng nghề, nghệ nhân trên cả nước. Đề cao giá trị tích cực của làng nghề, tôn vinh những nghệ nhân, thợ giỏi có đóng góp cho sự phát triển của làng nghề, đồng thời, đưa ra được những vấn đề nổi bật được xã hội quan tâm.

Hiệp hội tiếp tục việc phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng, Tạp chí Làng nghề Việt Nam thực hiện: Đề án “Làm phim, chụp ảnh, viết sử làng nghề và thân thế sự nghiệp nghệ nhân” trong các làng nghề. Đề xuất với Ban Thường trực Hiệp hội giao cho Tạp chí Làng nghề Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng và cơ quan văn phòng Hiệp hội tổ chức “Liên hoan Tiếng hát làng nghề Việt Nam”, Cuộc thi “Người đẹp làng nghề Việt Nam lần thứ nhất” và các chương trình văn hóa, thể thao khác gắn với “Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam 2023”.

Xin cảm ơn ông!

Thúy Vi

Tin liên quan

Tin mới hơn

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

LNV - Với chủ đề “Theo dấu chân Người”, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại không gian của Làng trong tháng 5.
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá X tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 15

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá X tổ chức Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 15

LNV - Sáng ngày 19/5/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm - Kỳ họp chuyên đề.
Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP.Hồ Chí Minh lần I năm 2024

Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP.Hồ Chí Minh lần I năm 2024

LNV - Sáng ngày 16/5 Hội Nông dân TP.HCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM và UBND TP. Thủ Đức tổ chức Khai mạc Hội chợ, Triển lãm sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP TP.HCM lần I.
Lễ hội quảng diễn đường phố “Quê hương mùa Sen nở”

Lễ hội quảng diễn đường phố “Quê hương mùa Sen nở”

LNV - Tối 17/5, tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu (TP. Vinh), Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An long trọng khai mạc Lễ hội quảng diễn đường phố “Quê hương mùa Sen nở”, Trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người” và tổng kết Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2024.
Trường mầm non Văn Lộc Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ

Trường mầm non Văn Lộc Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ

LNV – Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự quan tâm từ phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc cùng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Năm học 2023 – 2024, trường mầm non Văn Lộc (xã Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đầy đủ để phục vụ cho trẻ, bếp ăn tập thể đảm bảo quy định bếp một chiều. Nhà trường đã duy trì tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trong năm học 2023 – 2024, trường đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; đứng thứ nhất toàn huyện trong kỳ khảo sát chất lượng giáo dục và chất lượng nuôi dưỡng.
Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

LNV - Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin khác

Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Trực tiếp: Tân Chủ tịch nước tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

LNV - Sáng 22/5, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước. Sau khi kết quả được công bố, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

Ngày Chè thế giới 21/5: Ngành chè ở Việt Nam đang đứng ở đâu?

LNV - Ngày Chè thế giới được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 2020 nhằm thu hút sự chú ý đến vai trò của chè trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội

LNV - Chiều 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

Hội nghị khuyến công các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII năm 2024

LNV - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Công Thương Địa phương - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024.
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

LNV – Nhằm đem lại những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho nhân dân và du khách, đặc biệt là vào mùa cao điểm du lịch biển và trong thời gian tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch lớn của tỉnh. Khắc phục những khó khăn, thách thức, đồng thời, tận dụng những lợi thế cạnh tranh để xây dựng, phát triển du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Công văn số 6766/UBND-KTTC về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.
Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

Thanh Hóa: Tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện

LNV - Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành công văn số 6627/UBND-KSTTHCNC về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.
KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XV

LNV - Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, sáng 20/5 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.
Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

LNV - Sau thành công rực rỡ tại thị trường Ấn Độ, Indonesia, LB Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2024, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng với quy mô đột phá với sự tham gia của …
Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

LNV - Theo thông tin từ Tung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2024. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Công ty Điện lực Hưng Yên chuyển đổi số mang tiện ích đến khách hàng

Công ty Điện lực Hưng Yên chuyển đổi số mang tiện ích đến khách hàng

LNV - Hiện nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành công tác số hóa dữ liệu, xây dựng thành công kho dữ liệu, tập trung số hóa cho từng bộ phận, bao gồm: Số hóa các quy trình cung cấp dịch vụ điện và chăm sóc khách hàng; Chuẩn hóa và đảm bảo dữ liệu.
Hồn Việt ẩn trong những chiếc mặt nạ

Hồn Việt ẩn trong những chiếc mặt nạ

LNV - Qua bao thăng trầm lịch sử, phố Hội vẫn còn đó những mái nhà rêu phong với mảng tường sơn vàng, những cánh cửa gỗ phía trên có đôi mắt cửa huyền bí. Và, trong một ngôi nhà cổ đặc biệt, có hàng trăm chiếc mặt nạ giấy bồi đã làm nên không gian văn hóa độc đáo cho thành phố di sản Hội An.
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

LNV - Với chủ đề “Theo dấu chân Người”, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, góp phần thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại không gian của Làng trong tháng 5.
Biển Hải Tiến - Điểm đến hấp dẫn của du lịch xứ Thanh

Biển Hải Tiến - Điểm đến hấp dẫn của du lịch xứ Thanh

LNV - Khu du lịch biển Hải Tiến với bờ biển dài 12,5km thuộc địa phận 05 xã: Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Trường và Hoằng Phụ. Cách Hà Nội 150km; cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá 17km, rất thuận lợi cho phát triển các loại hình du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch văn hoá tâm linh, du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề.
Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

Bình Thuận: Xã Đông Tiến và Tân Lập đạt chuẩn Nông thôn mới

LNV - Ngày 19-3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và 5 xã gồm xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, và xã Đức Hạnh, xã Đông Hà, xã Mê Pu, xã Tân Hà, huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động