Hà Nội: 33°C Hà Nội
Đà Nẵng: 32°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 32°C Thừa Thiên Huế

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

LNV - Qua những hoạt động thiết thực, uy tín và sức lan tỏa của Hiệp hội được nâng cao; các cơ quan quản lý Nhà nước và nhiều tổ chức xã hội - nghề nghiệp tôn trọng và ghi nhận; các làng nghề, nghệ nhân và hội viên tín nhiệm và tin tưởng.
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
Hiệp hội Làng nghề Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Phát huy thành tích đạt được sau 18 năm thành lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (2005 - 2023); thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam: “Kết nối cộng đồng làng nghề - Bảo tồn Văn hóa - Phát triển Du lịch - Đổi mới Sáng tạo - Hội nhập Quốc tế”, thực hiện sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Thường trực Trung ương Hiệp hội và ý kiến tư vấn, định hướng của Hội đồng Tư vấn, cơ quan Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã luôn thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động; cập nhật thông tin, trao đổi, bàn bạc thường xuyên và báo cáo Thường trực để nhận sự chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo xử lý kịp thời, chính xác các văn bản của các ban, ngành và các đơn vị có liên quan; Thường xuyên liên lạc với các đơn vị trực thuộc cùng làng nghề và hội viên tại các vùng, miền để nắm được tâm tư, đề xuất của hội viên, động viên hội viên và các làng nghề duy trì, thúc đẩy phát triển sản xuất và thực hiện những nhiệm vụ công tác quan trọng của Hiệp hội. Vượt qua khó khăn, Hiệp hội và tổ chức xã hội làng nghề đã đứng vững, tìm ra những đối tác mới và đang có những giải pháp phát triển hoạt động trong thời gian tới.

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã vận dụng thực hiện các phong trào của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Duy trì và kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy, chi bộ Đảng tại địa phương, tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực theo quy định của Pháp luật hiện hành; theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hiệp hội; Tập hợp đoàn kết các làng nghề, các tổ chức kinh tế - văn hóa, các nghệ nhân trong làng nghề, phố nghề; các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo để cùng các cơ quan, ban, ngành Nhà nước khôi phục hoạt động phát triển nghề, làng nghề sau khi dịch Covid-19 được khống chế.

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Chủ tịch và Ban Thường trực, Hội đồng Tư vấn, cơ quan văn phòng Hiệp hội đã cố gắng nỗ lực thực hiện tốt những hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, báo cáo tổng kết từng quý kịp thời, đầy đủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; đầu năm Quý Mão 2023 đã gửi Thiếp chúc Tết của Ban Chấp hành T.Ư Hiệp hội tới các ban, ngành có liên quan, các chuyên gia, đơn vị trực thuộc, các làng nghề, nghệ nhân, hội viên trong cả nước, cùng hội viên phấn khởi đón Xuân Quý Mão 2023 ý nghĩa, tiết kiệm, vui vẻ; Xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường trực, Hội đồng Tư vấn, Ban Chấp hành trong việc phối hợp chỉ đạo triển khai công việc; Hội đồng Tư vấn của Hiệp hội gồm các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín đã quan tâm, gắn bó chặt chẽ, thường xuyên tham gia đầy đủ các cuộc họp giữa Thường trực Hiệp hội và Hội đồng Tư vấn, đã có nhiều ý kiến xác đáng; nhiều bài viết, kiến nghị, luôn đồng hành cùng Thường trực Hiệp hội, quan tâm sâu sắc tới các làng nghề, nghệ nhân và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, đưa ra những kiến nghị có giá trị thiết thực, định hướng với Thường trực triển khai hoạt động của Hiệp hội trong tình hình mới; Sau 10 lần phong tặng Nghệ nhân và các danh hiệu làng nghề công tác tôn vinh, khen thưởng được tổ chức thường xuyên, kịp thời và đạt được kết quả tốt. Việc vinh danh, phong tặng các danh hiệu của Hiệp hội được thực hiện công khai, minh bạch, tiêu chí xét tặng rõ ràng. Hiện nay, đã xét phong tặng được 1.041 nghệ nhân Làng nghề Việt Nam; Cơ quan Văn phòng Hiệp hội đã thực hiện sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Chủ tịch, Thường trực, báo cáo Thường trực thường xuyên những ý kiến, định hướng của Hội đồng Tư vấn và đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, luôn giữ vững được thông tin, trao đổi thường xuyên, xử lý kịp thời, chính xác các văn bản của các ban, ngành và các đơn vị có liên quan, thể hiện nghiêm túc tinh thần nghiệp vụ, tôn trọng tổ chức, tôn trọng Điều lệ. Xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo và hội viên nhìn vào. Các hoạt động của Hiệp hội luôn hướng về hội viên, phục vụ hội viên, bảo vệ quyền lợi hội viên nên luôn nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng làng nghề.

Thường trực Hiệp hội đã đề xuất trình Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng “Luật Bảo tồn và Phát triển làng nghề”, đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh về làng nghề Việt Nam; Lãnh đạo Hiệp hội tham gia góp ý vào Dự thảo “Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045”; Lãnh đạo Hiệp hội, Hội đồng Tư vấn cùng một số chuyên gia tham dự Hội thảo “Hoàn thiện chính sách pháp luật cho làng nghề làm cơ sở cho việc xây dựng luật về làng nghề” do Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Hà Nội; Củng cố tổ chức của cơ quan Văn phòng và các đơn vị trực thuộc, mở rộng, thu hút thêm nhiều hội viên, đã kết nạp 74 hội viên mới (trong đó có 07 tập thể và 67 cá nhân tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam) gia nhập là hội viên Hiệp hội; Chủ tịch Hiệp hội đã có buổi tiếp bà Mini Kumam, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, phụ trách Kinh tế - Thương mại đến làm việc về nội dung trao đổi, giao lưu giữa nghệ nhân, doanh nhân và đào tạo, trao đổi công nghệ, sản phẩm ngành thủ công mỹ nghệ giữa bang Assam của Ấn Độ với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tiến tới xây dựng kế hoạch mời phía Việt Nam tham quan, giao lưu trong thời gian tới.

Nhiệm vụ và các hoạt động trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023

6 tháng cuối năm 2023, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng kế hoạch, nội dung, nhân sự và các văn bản theo quy định tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào tháng 11/2023; Triển khai việc rà soát, đánh giá theo tinh thần Văn bản số 4901/BNV-TCPCP ngày 04/10/2022 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo, cung cấp hồ sơ của các đơn vị pháp nhân trực thuộc Hiệp hội cần chấn chỉnh tổ chức và đề xuất hướng xử lý phù hợp với những đơn vị không còn khả năng hoạt động, cần tạm dừng hoạt động hoặc giải thể.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn ; Triển khai Chương trình hành động thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg, ngày 7/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” ; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hiệp hội Làng nghề Việt Nam “Kết nối cộng đồng làng nghề - Bảo tồn Văn hóa - Phát triển Du lịch - Đổi mới Sáng tạo - Hội nhập Quốc tế”; Xây dựng nội dung, kế hoạch trình Chủ tịch và Ban Thường trực Hiệp hội đề án đào tạo và phát huy vai trò của Nghệ nhân Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Triển khai Thỏa thuận Hợp tác đã ký với Hội Kỷ lục gia Việt Nam: tổ chức đăng ký xét duyệt hội viên đề nghị xác lập danh hiệu “Kỷ lục Làng nghề Việt Nam”, “Sản phẩm độc bản tinh hoa Làng nghề Việt Nam”; Phối hợp với TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi “Tài năng trẻ sáng tạo làng nghề Việt Nam” và các hoạt động khơi dạy khát vọng phát triển của tuổi trẻ làng nghề, phố nghề; Phát động phong trào sáng tác và trưng bày sản phẩm quà tặng phục vụ đối ngoại, phục vụ du lịch và các ngày kỷ niệm (Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3; Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10; sản phẩm mừng thọ, chúc thọ... ), sản phẩm văn hóa tâm linh thuần Việt theo Thỏa thuận Hợp tác với Ban Văn hóa TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo qua sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam” ; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức hai hội thảo khoa học trong Chương trình Khuyến công Quốc gia 2023 ; Phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tổ chức “Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023” tổ chức vào tháng 11/2023 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội ; Xây dựng nội dung phối hợp tổ chức “Chợ Phiên Văn hóa Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội mở rộng”; Triển khai hoạt động tốt trên nhiều mặt; nỗ lực thực hiện 6 chương trình công tác Ban Thường trực đã đề ra. Các nội dung hoạt động của Hiệp hội đều gắn với các chương trình của Nhà nước như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” và Chương trình “Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; Triển khai việc tổ chức “Cuộc thi sản phẩm quà tặng TCMN tinh hoa phục vụ đối ngoại, phục vụ du lịch” và Chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2024 của Cục Công thương địa phương; Chương trình gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa làng nghề, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu làng nghề. Đẩy mạnh những hoạt động phát triển đối ngoại; Triển khai các hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số tại các làng nghề ; Đề xuất với Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và lãnh đạo Hiệp hội khen thưởng hội viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) và thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ để ra “Vượt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; duy trì, phát triển sản xuất”; Văn phòng Hiệp hội tiếp tục việc phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng, Tạp chí Làng nghề Việt Nam thực hiện: Đề án “Làm phim, chụp ảnh, viết sử làng nghề và thân thế sự nghiệp Nghệ nhân” trong các làng nghề. Đề xuất với Ban Thường trực Hiệp hội giao cho Tạp chí Làng nghề Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng và cơ quan văn phòng Hiệp hội tổ chức “Liên hoan Tiếng hát làng nghề Việt Nam”, Cuộc thi “Người đẹp làng nghề Việt Nam lần thứ nhất” và các chương trình văn hóa, thể thao khác gắn với “Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam 2023”.

Nguyễn Vân

Tin liên quan

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ

LNV - Sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thách thức đặt ra. Trong những thách thức là vấn đề mẫu sản phẩm TCMN sao có được vẻ đẹp hấp dẫn, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng… thu hút thị trường, tạo ra giá trị kinh tế lớn và giá trị mỹ thuật, văn hóa… đây là vấn đề quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm TCMN.
Thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần có sự  “Kết hợp truyền thống với hiện đại”

Thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ cần có sự “Kết hợp truyền thống với hiện đại”

LNV - Mặc dù sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề đã mang lại nhiều lợi nhuận, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng đất nước, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhưng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề còn chậm cải tiến, đổi mới, đột phá về mẫu mã để theo kịp với sự phát triển đa dạng của kinh tế thị trường...
Nên lấy ngày 20 tháng 2 hằng năm  là “Ngày Làng nghề Việt Nam”

Nên lấy ngày 20 tháng 2 hằng năm là “Ngày Làng nghề Việt Nam”

LNV - Hiện nay, Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã có Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lấy ngày 20-2 hằng năm là “Ngày Làng Nghề Việt Nam”. Với tư cách là người chủ trì sáng lập Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (thành lập năm 2005), đã qua hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Ban Chấp hành và nay là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, xin góp một số ý kiến như sau.

Tin mới hơn

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

OVN - Chiều ngày 19/9, tại Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023.
Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

LNV - Ngày 29/9, Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023 chính thức được diễn ra. Trong đó, đối tượng dự thi chia thành 2 nhóm: chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng.
Đà Lạt tổ chức triển lãm “Không gian Mộc bản triều Nguyễn”

Đà Lạt tổ chức triển lãm “Không gian Mộc bản triều Nguyễn”

LNV - Ngày 22/9/2023, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Không gian Mộc bản Triều Nguyễn” với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn trong thời đại số.
Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến tại Đền Gia Định

Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến tại Đền Gia Định

LNV - Ký ức hào hùng về ngày đầu quân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống giặc ngoại xâm vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người cựu binh. Theo đó, hằng năm, tại Đền Gia Định thường xuyên diễn ra các buổi họp mặt, dâng hương, tưởng nhớ các tiền bối đã ngã xuống vì lý tưởng thiêng liêng cao đẹp là độc lập tự do cho đất nước.
Lễ hội trà Shan Tuyết Văn Chấn, Yên Bái lần thứ nhất

Lễ hội trà Shan Tuyết Văn Chấn, Yên Bái lần thứ nhất

LNV - Vừa qua, tại Không gian văn hóa trà Suối Giàng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đã diễn ra Đêm tiệc trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng. Chương trình giao lưu văn hoá, giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương năm 2023.
Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khách hàng thủ đô

Đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khách hàng thủ đô

LNV - Ngày 28/9, tại quận Hà Đông, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổ chức khai mạc “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023”.

Tin khác

Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp

Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp

LNV – Để phát triển công nghiệp văn hóa, huyện Thạch Thất phải xác định được phát triển những nội dung nào, sản phẩm văn hóa nào có sức hấp dẫn để vẫn duy trì, phát huy được bản sắc vắn hóa của địa phương…
VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

VEBO ST25 - Đưa hạt gạo chuẩn quốc tế đến bàn ăn gia đình Việt

LNV - Với hương vị thơm dẻo đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, gạo VEBO ST25 đang là sự lựa chọn của nhiều gia đình cho bữa ăn hàng ngày.
Khu gian hàng Việt Nam - Điểm nhấn tại Hội chợ Thương mại và đầu tư quốc tế lần thứ 14

Khu gian hàng Việt Nam - Điểm nhấn tại Hội chợ Thương mại và đầu tư quốc tế lần thứ 14

LNV - Khu gian hàng Việt Nam với đa dạng các mặt hàng nông sản tiêu biểu độc đáo, là điểm nhấn thu hút đối với khách tham quan và đối tác ngay trong ngày đầu khai mạc Hội chợ Thương mại và đầu tư quốc tế lần thứ 14 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (26/9).
Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023: Tài hoa kết tinh thành giá trị

Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023: Tài hoa kết tinh thành giá trị

Sáng 26/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp họp báo "Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023". Theo đó, Festival sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2023 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội; trong đó, sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 - 12/11.
Phục dựng các mẫu đèn Trung thu cổ đã bị thất truyền

Phục dựng các mẫu đèn Trung thu cổ đã bị thất truyền

LNV - Trong dịp lễ Tết Trung thu năm nay, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, du khách sẽ được tham quan không gian trưng bày các loại đèn trung thu cổ truyền dưới hình thức là các gian hàng trên phố cổ xưa.
Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

LNV - Ngày 19/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”, đã khai mạc với sự tham dự của hơn 150 người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo của nhiều nước và tổ chức quốc tế.
Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V

Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V

LNV - Tại Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV - năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã vinh dự là địa phương tiếp theo đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V – năm 2026.
Lễ hội Trà Shan tuyết - Tinh hoa giữa ngàn mây

Lễ hội Trà Shan tuyết - Tinh hoa giữa ngàn mây

OVN - Vào 20h ngày 22/9/2023, tại huyện Văn Chấn, Yên Bái vừa khai mạc Lễ hội Trà Shan Tuyết “Tinh hoa giữa ngàn mây”. Đây lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023: Chính thức lộ diện “nhà vô địch” có thể hình lớn nhất trong lịch sử lễ hội

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023: Chính thức lộ diện “nhà vô địch” có thể hình lớn nhất trong lịch sử lễ hội

LNV - Sáng ngày 23/9 (9/8 âm lịch), vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2023 đã khép lại với ngôi vị vô địch gọi tên ông trâu số 03 - chủ trâu Ông Lưu Đình Nam, phường Vạn Hương.
Trở lại tuổi thơ với “Trung thu xưa” tại khu Phố cổ Hà Nội

Trở lại tuổi thơ với “Trung thu xưa” tại khu Phố cổ Hà Nội

LNV - Sáng 22/9, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50, phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) phối hợp với Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày tài liệu với chủ đề “Trở về Trung thu xưa”.
Festival nông sản Hà Nội năm 2023 sắp tới sẽ diễn ra tại huyện Sóc Sơn

Festival nông sản Hà Nội năm 2023 sắp tới sẽ diễn ra tại huyện Sóc Sơn

LNV - Sắp tới, tại Sân vận động huyện Sóc Sơn sẽ diễn ra Festival nông sản Hà Nội năm 2023. Sự kiện được tổ chức nhân dịp 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023) và diễn ra trong vòng 4 ngày, từ 28/9 đến 1/10/2023.
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Quân Giới Việt Nam

Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Quân Giới Việt Nam

LNV - Vừa qua, tại Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam Bộ (số 247 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM), Ban liên lạc (BLL) Quân giới Nam bộ B2 - TP. HCM đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Quân giới Việt Nam (15/9/1945 – 15/9/2023), Buổi lễ nhằm gặp mặt, ôn lại những truyền thống vẻ vang và đóng góp to lớn của ngành.
Hơn một thập niên, Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Hơn một thập niên, Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

LNV - Năm 2023 là cột mốc kỷ niệm 20 năm Vinamilk chính thức cổ phần hóa. Qua 2 thập niên, “ông lớn” ngành sữa đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình sản xuất – kinh doanh cũng như năng lực quản trị ổn định trước những biến chuyển của thị trường.
Khai quật khảo cổ tại di tích Thành cổ Sơn Tây

Khai quật khảo cổ tại di tích Thành cổ Sơn Tây

LNV - Thông tin từ Bảo tàng Hà Nội ngày 18-9 cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa quyết định cho phép Bảo tàng phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò, khai quật khảo cổ giai đoạn 1 tại di tích Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

LNV - Chiều 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 đến ngày 23/9/2023.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
qc-trang-trai-sinh-thai-vinamilk-green-farm
Mới nhất Đọc nhiều
Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

Thừa Thiên Huế: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với du lịch vùng năm 2023

OVN - Chiều ngày 19/9, tại Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, S
Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

LNV - Ngày 29/9, Hội thi Thư pháp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 2023 chính thức được diễn ra. Trong đó, đối tượng dự thi chia thành 2 nhóm: chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng.
Tâm huyết phục dựng lồng đèn trung thu truyền thống của cô gái trẻ

Tâm huyết phục dựng lồng đèn trung thu truyền thống của cô gái trẻ

LNV - Lồng đèn Trung Thu truyền thống – món đồ chơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, chất chứa lời thì thầm không hồi kết trong tâm hồn mỗi người con đất Việt. Nó là niềm mong mỏi của trẻ thơ mỗi dịp tết Trung Thu về. Bởi tình yêu say đắm với văn hóa Việt, chị Nguyễn Thị Kim Thủy (31 tuổi, TP. HCM) quyết định sáng lập thương hiệu Khởi Đăng Tác Khí để phục dựng lồng đèn Trung Thu xưa
Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP với các tỉnh

Hà Nội: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm OCOP với các tỉnh

LNV - Thời gian qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu, quảng bá, tuần hàng xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP có ý nghĩa lớn, là cơ hội giúp các chủ thể OCOP không chỉ của Hà Nội mà còn đến từ nhiều tỉnh, TP trong cả nước gặp gỡ, kết nối giao thương. Trên cơ sở đó, quảng bá được thương hiệu sản phẩm để tiếp cận gần hơn đến thị trường với hơn 10 triệu dân ở Thủ đô và vùng lân cận.
Du lịch làng nghề - Hướng đi mới của Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới

Du lịch làng nghề - Hướng đi mới của Phú Xuyên trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Thời gian qua, du lịch nông nghiệp, nông thôn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình du lịch nông thôn đã hình thành trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch tại nhiều địa phương. Với tiềm năng có nhiều làng nghề huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch nông thôn đặc biệt du lịch làng nghề là hướng đi mới, hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới ( NTM) giai đoạn 2023 – 2025.
qc-fruit-love
qc-viglacera
qc-ao-dai
qc-brg-hapro
qc-vinfast
qc-vietmake
qc-vfresh
qc-bidv
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
qc-cse
qc-vinfast-thue-pin
Giao diện di động