Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ"

LNV - Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác.

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để Hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị; Báo cáo tóm tắt tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự giám sát của Nhà nước, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Trong đó, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đề xuất Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương chiến lược về đối ngoại, hội nhập quốc tế Công an, về hiện đại hóa lực lượng Công an đến năm 2030. Chỉ đạo, tham mưu xây dựng 07 dự án Luật trình Kỳ họp Quốc hội lần thứ 6, 7 và kỳ họp sắp tới. Quyết liệt chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đúng thời điểm hiệu lực với việc ra mắt lực lượng này trên toàn quốc ngày 01/7 vừa qua.

Tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, dự báo chiến lược; đã có trên 1.200 báo cáo với Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT; cung cấp thông tin, luận cứ phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Bảo đảm tuyệt đối ANTT hàng ngàn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Giải quyết dứt điểm, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh trong nội địa; đồng thời, đẩy mạnh xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ…

Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung điều tra, khám phá bắt giữ nhanh các đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm; công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh "không ngừng", "không nghỉ", bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư; chủ động nhận diện kịp thời các vấn đề "nóng", nhạy cảm, phức tạp, xác định khâu đột phá, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận bức xúc… Qua đó, tiếp tục củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, với lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới về phương pháp triển khai trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh, gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức, bộ máy bên trong. Gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ CAND. Kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND được siết chặt, tăng cường.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong nội dung phát biểu, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định đặc biệt vui mừng, phấn khởi chúc mừng các đồng chí tham dự Hội nghị hôm nay được Đảng, Nhà nước giao cương vị mới, đó là đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm (nguyên Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương); đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Nói điều này để thấy, lực lượng CAND của chúng ta được Trung ương quan tâm giao nhiều trọng trách rất quan trọng; những chiến công, thành tích, cống hiến của các đồng chí luôn luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy những điểm sáng, thành tích đạt được, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an thời gian tới. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương là Đảng bộ kiểu mẫu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ động nắm, dự báo tốt tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia xây dựng thể chế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, quản lý nhà nước về ANTT… Đẩy mạnh triển khai các dự án lớn đã giao thực hiện. Tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại Công an…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện. Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục phát huy tinh thần "gương mẫu", "đi đầu", lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với tinh thần "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng CAND hiện đại; triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục mở rộng hội nhập quốc tế về an ninh, mở rộng không gian sinh tồn, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở "thế trận lòng dân" vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy, "việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh". Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của Nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ - Ảnh 4.Các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, ưu tiên việc gì cấp thiết phải thực hiện trước, có phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, xác định rõ thời gian hoàn thành. Luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tiếp tục là một trong số cấp ủy "gương mẫu, đi đầu" tiêu biểu, toàn diện trong hệ thống chính trị.

PV

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

OVN - Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Báo Hà Nội mới, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

LNV - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp UBND quận Tây Hồ, Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam
Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

LNV - Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực quảng cáo, từ đó thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội
Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

LNV - 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Tinh hoa ẩm thực, OCOP, làng nghề hội tụ tại Bình Định

Tinh hoa ẩm thực, OCOP, làng nghề hội tụ tại Bình Định

LNV - Chiều 11/7, tại Công viên thiếu nhi TP.Quy Nhơn, Lễ hội ẩm thực món ngon từ biển và Hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024 chính thức khai mạc, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm.
Thúc đẩy sản xuất kinh doanh để phát triển làng nghề

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh để phát triển làng nghề

LNV - Để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã ở các làng nghề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, TP sẽ có chính sách “thông thoáng” hơn để người sản xuất tại làng nghề tiếp cận đất đai, nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường thuận lợi hơn.

Tin khác

Lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

LNV - Tối 7/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp sáng lung linh, sưởi ấm linh hồn những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, khép lại cuộc đời ở tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Bình Định: Tuổi trẻ tri ân hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Bình Định: Tuổi trẻ tri ân hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

LNV - Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định phối hợp với Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh, Chi đoàn Vietcombank Bình Định và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh vừa tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tri ân năm 2024” tại huyện Vĩnh Thạnh.
Bến Tre: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bến Tre: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Đà Nẵng

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Đà Nẵng

OVN - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với truyền thông, giới thiệu về Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 tại TP. Đà Nẵng, diễn ra vào 8h ngày 08/7/2024 , Ban Tổ chức đã trưng bày, giới thiệu tờ rơi, tập gấp và các sản phẩm OCOP của các tỉnh Việt Bắc.
Công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước

Công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước

LNV - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh: "Cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một Đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước".
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

LNV - Tạp chí làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương sơ kết công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm vào ngày 8/7/2024.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2024

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2024

LNV - Trường có tổng diện tích 22 ha, có đủ phòng học, hòng thực hành, hòng tập đa năng, thư viện,... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại. Cơ sở chính: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 25.000 sinh viên. Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.
Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 thành công tốt đẹp

Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 thành công tốt đẹp

LNV- Ngày 6/7/2024, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố Hải Phòng thuộc Khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024.
Quảng bá sản phẩm OCOP “đất trăm nghề” Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Quảng bá sản phẩm OCOP “đất trăm nghề” Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

OVN - Ngày 5/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức vòng Chung kết hội thi Tôn vinh, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

LNV - Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

LNV- Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 sẽ khai mạc vào 20h ngày 20/9 và được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Khám phá Mùa vàng kỳ vỹ giữa rừng xanh”. Sự kiện hứa hẹn có nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa, sinh thái đặc sắc trên những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất của Hà Giang.
Hà Nội xây dựng Đề án tổng thể phát triển làng nghề

Hà Nội xây dựng Đề án tổng thể phát triển làng nghề

LNV - Vừa qua, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý vào Dự thảo Đề cương xây dựng “Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2030 tầm nhìn đến năm 2050”.
Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

LNV - Thành phố Hà Nội sẽ triển khai 30 điểm bắn với 31 trận địa pháo hoa kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
"Hương vị An Giang" xúc tiến tiêu thụ nông sản và quảng bá du lịch nông thôn

"Hương vị An Giang" xúc tiến tiêu thụ nông sản và quảng bá du lịch nông thôn

OVN - Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp, TikTok Việt Nam cùng đơn vị đồng hành HDBank và đối tác MCN House of Deera phối hợp thực hiện chương trình Chợ phiên OCOP "Hương vị An Giang".
Chủ tịch nước dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại TPHCM

Chủ tịch nước dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại TPHCM

LNV - Trong thời gian tới, lực lượng này sẽ là "cánh tay nối dài" của công an xã trong bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, hiểu dân, phối hợp, hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

OVN - Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Báo Hà Nội mới, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

LNV - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp UBND quận Tây Hồ, Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam
Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

LNV - Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực quảng cáo, từ đó thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội
Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

LNV - 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Học sinh Bình Định tham gia trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

Học sinh Bình Định tham gia trải nghiệm nghệ thuật truyền thống

LNV - Ngày 10/7, tại Trường THCS thị trấn Tuy Phước, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Bình Định phối hợp Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước tổ chức Chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường năm 2024, đã thu hút gần 800 em học sinh hào hứng
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động