Đại hội Đảng bộ VPCP: Phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển

LNV – Khai mạc phiên chính thức sáng 26/8, Đại hội Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để củng cố niềm tin, quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; là cơ quan giúp chuyển và giữ lửa tinh thần cải cách, xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt.

Về phía Văn phòng Chính phủ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; các đồng chí lãnh đạo VPCP, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VPCP và gần 200 đại biểu đại diện cho 26 tổ chức đảng trực thuộc, thay mặt cho trên 1.100 đảng viên của Đảng bộ.

Tập trung trí tuệ, trách nhiệm đóng góp vào thành công của Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống VPCP. Đảng ủy cùng với lãnh đạo VPCP đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước VPCP giai đoạn 2015-2020 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của VPCP.

Thời gian qua, Đảng ủy VPCP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 75 chi bộ và 9 đảng bộ cơ sở trực thuộc. Các đảng bộ, chi bộ đã chuẩn bị chu đáo, chất lượng các văn kiện; dành nhiều thời gian cho thảo luận các Báo cáo chính trị; nhiều ý kiến tâm huyết và trí tuệ tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Đại hội của các Đảng bộ, chi bộ đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Kết quả thành công của Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan đã tạo tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đảng bộ VPCP là Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, gương mẫu, trí tuệ và bản lĩnh; đồng thời còn vinh dự có nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước công tác và sinh hoạt. Đảng bộ VPCP luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao, toàn diện của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với bề dày truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, qua suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong từng suy nghĩ và hành động, nguyện phấn đấu công tác, học tập, rèn luyện theo gương sáng của các đồng chí lãnh đạo đã từng cống hiến, hy sinh và đang ngày đêm đem hết tâm sức của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan trên tinh thần đoàn kết, quy tụ và phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Với ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, 5 năm qua, cùng với thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, VPCP đã có nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, hiệu quả. Hình ảnh, vị thế của VPCP tiếp tục được khẳng định, nâng cao.

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của VPCP diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và trong một giai đoạn lịch sử với những thời cơ, thuận lợi to lớn và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng trên thế giới ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Với chức năng tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sứ mệnh và trách nhiệm của VPCP là rất to lớn và nặng nề, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại hội Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để củng cố niềm tin, quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, vững vàng, tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; là cơ quan giúp chuyển và giữ lửa tinh thần cải cách, xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, VPCP phải là cơ quan kiểu mẫu, điển hình tốt trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".


Bí thư Đảng ủy VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo Bí thư Đảng ủy VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng: Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VPCP lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, để ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ ba, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ VPCP dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XI.

Bí thư Đảng ủy VPCP đề nghị mỗi đại biểu cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tham gia tham gia tích cực và có hiệu quả vào các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới công tác cán bộ

Trình bày báo cáo chính trị Đại hội, đánh giá về nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, Đảng ủy VPCP và các cấp ủy trực thuộc luôn chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VPCP trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo hoàn thành một khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác: Tham mưu tổng hợp, thông tin truyền thông, bảo đảm công tác hậu cần phục vụ các hoạt động tổng hợp, điều điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xác định đúng và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời những việc đột xuất; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; các lĩnh vực công tác, chương trình, kế hoạch đều được xây dựng cụ thể và đôn đốc triển khai thực hiện.

Đảng ủy VPCP luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của cả nhiệm kỳ và hằng năm; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và định kỳ sơ kết, tổng kết. Phối hợp với lãnh đạo VPCP quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tổ chức cán bộ cơ quan trong nhiệm kỳ có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, công khai, nâng cao chất lượng cán bộ, tạo động lực, khích lệ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu rèn luyện. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra quan tâm, tăng cường cả về chất và lượng. Chủ động xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.


Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ VPCP vững mạnh toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, để quyết tâm xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh toàn diện, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong VPCP nâng cao nhận thức chính trị, có lập trường, tư tưởng vững vàng, tận tụy trong công việc, luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan. Thực hiện Chương trình làm việc hằng năm và toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đạt hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp, thông tin truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ tốt nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Nâng cao năng lực của cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ tham mưu, đề xuất các giải pháp có chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách. Đổi mới tư duy, đề cao trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các quyết sách có tính đột phá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Theo Báo Chính phủ

Tin liên quan

Tin mới hơn

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung

LNV - Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó, có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII

LNV - Chiều ngày 16.5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP. Hà Nội và khu vực phía Bắc năm 2024.

Tin khác

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

Chuẩn bị diễn ra Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE)

LNV - Sau thành công rực rỡ tại thị trường Ấn Độ, Indonesia, LB Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2024, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE) tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng với quy mô đột phá với sự tham gia của …
Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

Lễ hội trái cây Tiền Giang với chủ đề cảm xúc trên miền nhiệt đới sẽ tổ chức vào 10/6 đến ngày 12/6/2024.

LNV - Theo thông tin từ Tung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Lễ hội trái cây Tiền Giang năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 12/6/2024. Đây là lần đầu tiên Lễ hội trái cây quy mô cấp vùng được tổ chức tại Tiền Giang.
Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Hiệp hội Chè Việt Nam: Tổ chức thành công Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Ngày 13/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Chè Việt Nam tổ chức Đại hội khoá VI nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

Khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao đầu tiên ở Hải Phòng

LNV - UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Ecovance Việt Nam vừa tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE của nhà đầu tư Ecovance Co.Ltd. Hàn Quốc.
Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

Hải Phòng - Tưng bừng Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

LNV - Tối 11/5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố long trọng tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà của Uỷ ban Di sản thế giới UNESCO.
Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

Trường mầm non Nga Điền: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện – lấy trẻ em làm trung tâm

LNV - Trường Mầm non Nga Điền xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng kinh tế thuần nông, đời sống của nhân dân trong xã vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn, sự chỉ đạo từ phòng giáo dục, lãnh đạo xã Nga Điền qua các thời kỳ, đến nay diện mạo trường mầm non Nga Điền đã thay đổi. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dạy và học, phòng học khang trang, khuôn viên sân trường xanh – sạch – đẹp và đầy đủ các phòng chức năng. Trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.
Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 "Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”

LNV - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng là sự kiện chính trị - văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng 13/5. Năm nay là năm thứ 11 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ với chủ đề “Hải Phòng -Bừng sáng miền di sản”
Đà Nẵng: Thêm 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố

Đà Nẵng: Thêm 25 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố

OVN - Chiều 6-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị công bố, trao chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp thành phố và triển khai Nghị quyết 88/2023/NQ-HĐND ngày 14-12-2023 của HĐND thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 9-12-2020 về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.
Sơn La: Huyện Mộc Châu công bố quyết định phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

Sơn La: Huyện Mộc Châu công bố quyết định phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023

OVN - Ngày 3/5, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt 3, 4 sao của huyện Mộc Châu năm 2023 và triển khai chương trình OCOP năm 2024.
Phú Thọ: Khơi dậy, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ: Khơi dậy, phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Lãnh đạo quyết liệt và đoàn kết, người dân đồng thuận và chung tay, đã kiến tạo nên sự bứt phá lớn khi từ một địa phương còn nhiều khó khăn trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024. Kết quả này ghi nhận chặng cán đích ấn tượng của huyện Tam Nông trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tán thành chủ trương thành lập thành phố thứ 5

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tán thành chủ trương thành lập thành phố thứ 5

LNV - Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên hơn 395km2.
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết tâm lập những kỳ tích “Điện biên phủ” mới

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết tâm lập những kỳ tích “Điện biên phủ” mới

LNV - Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn kỷ niệm.
Quảng Ninh: Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ninh: Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Xây dựng được đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở là yếu tố quan trọng để khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chương trình, phong trào từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ cơ sở trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân.
Diễn văn của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễn văn của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

LNV - Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được cử hành trang trọng

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được cử hành trang trọng

LNV - Ngay trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trời Điện Biên bất ngờ đổ mưa, nhưng Lễ kỷ niệm vẫn được cử hành trang trọng theo đúng kế hoạch.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9

LNV - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 18/5. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LNV – Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Tạp chí Làng nghề Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

LNV - Chiều ngày 17/5, tại khách sạn Hoa Sứ 1, số 14 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024. Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là …
Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

Diễn đàn "Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt"

LNV - Sáng ngày 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc- Hà Nội năm 2024

LNV - Tối 16/5, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) đã khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc - Hà Nội tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (số 1 Đỗ Đức
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động