Thứ sáu, 29-07-2022 | 14:01GMT+7

Thông báo mất giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Tôi tên là : Nguyễn Văn Hát Sinh ngày : 01/08/1958
Căn cước công dân : 001058018441 Cấp ngày : 25/04/2021
Địa chỉ thường trú: Tổ 16 phường Sài Đồng quận Long Biên Thành phố Hà Nội
 
Do sơ xuất, tôi đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Khọi  và bà Nguyễn Thị Ngọt là bố mẹ đẻ của tôi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất tại tổ 3 phường Phúc Lợi quận Long Biên thành phố Hà Nội với diện tích 271,7m2.
 
Tôi Nguyễn Văn Hát đã trình báo với UBND và CA phường Phúc Lơi quận Long Biên – Hà Nội và cam đoan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố mẹ tôi không đem cầm cố, thế chấp hay có bất cứ giao dịch nào liên quan đến thửa đất trên.
Đề nghị ai nhận đước giất chứng nhận quyền sử dụng đất đem trả lại gia đình. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
 
                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022
                                                                                                                                                                         Kính báo
                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Hát