Thứ ba, 13-07-2021 | 14:48GMT+7

Cử tri, nhân dân đánh giá cao việc thực hiện quyết liệt biện pháp ''5K + vắc xin''

LNV - Sáng 13-7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 58, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN​

Cử tri đánh giá cao việc tổ chức thành công cuộc bầu cử

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình nhân dân quý II-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố…

Trong đó, cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,60%; bầu một lần đủ đại biểu Quốc hội, đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh và cơ bản đủ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; chất lượng đại biểu được nâng lên, cơ cấu, thành phần cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin tuyệt đối của cử tri và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, cử tri và nhân dân cảm nhận sâu sắc thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Cử tri và nhân dân đánh giá cao Đảng, Nhà nước sớm đề ra và thực hiện quyết liệt các biện pháp "5K + vắc xin"; nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước; xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho người dân, trong đó tập trung ưu tiên cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp.

Việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã thu hút được sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo người dân, doanh nghiệp và đồng bào ta ở nước ngoài; qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ với ngân sách nhà nước, góp phần chung tay cùng Chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy chức, chạy quyền"; loại ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất. Cử tri và nhân dân đề nghị sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức để họ yên tâm công tác, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 
Toàn cảnh phiên họp sáng 13-7. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị 5 nội dung. Trong đó đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đề cao trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri trong quá trình vận động bầu cử; phát huy trí tuệ, gương mẫu, bản lĩnh, thật sự gắn bó máu thịt với nhân dân theo phương châm “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao; thể chế hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, công trình trọng điểm và công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đủ mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ vắc xin phòng Covid-19, minh bạch thông tin về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí…

Thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt, do đó việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cần gắn với các nội dung của kỳ họp thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phản ánh sâu sắc hơn về ý nghĩa, sự tham gia chung sức, đồng lòng của nhân dân góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, báo cáo cần bảo đảm sự khách quan, phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân. Trong đó cần bổ sung ý kiến đánh giá của dư luận nhân dân về công tác bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận về những khuyết điểm, hạn chế của công tác bầu cử mà cử tri và nhân dân đã chỉ ra; đánh giá về các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kỳ vọng của cử tri và nhân dân về nhiệm kỳ 2021-2026…

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành nội dung dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.
Theo Tiến Thành