Hà Nội: 13°C Hà Nội
Đà Nẵng: 28°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 32°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 26°C Thừa Thiên Huế
Đồng Nai: Xây dựng các HTX nông nghiệp kiểu mới

Đồng Nai: Xây dựng các HTX nông nghiệp kiểu mới

LNV - Đồng Nai thuộc tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất nông nghiệp. Tỉnh quan tâm triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và tiêu biểu nhất là xây dựng mô hình HTX kiểu mới.
    Trước         Sau    
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Giao diện di động