Hà Nội: 30°C Hà Nội
Đà Nẵng: 31°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 0°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 0°C Thừa Thiên Huế

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân

LNV - Ðại tướng, GS, TS TÔ LÂM - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

1. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là phương thức lãnh đạo hiệu quả của Ðảng ta qua các thời kỳ cách mạng.


Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong hòa bình, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng vạn tấm gương cán bộ, đảng viên kiên trung, mẫu mực, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, hy sinh tính mạng và lợi ích cá nhân để giành độc lập, tự do; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu, lý tưởng và nhiệm vụ cao cả của Ðảng.

Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong CAND. Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư (khóa XI) và quy định của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa XII)(1), Ðảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND phù hợp đặc thù của lực lượng; đề cập cụ thể những điều cán bộ, đảng viên trong CAND phải gương mẫu, đi đầu thực hiện, những điều phải nghiêm khắc với bản thân và những biểu hiện thiếu gương mẫu phải kiên quyết chống.

Qua thực hiện cán bộ, đảng viên CAND có chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và hành động; phát huy tinh thần "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy về "Tư cách Người Công an cách mạng"; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử, đặc biệt là ứng xử với nhân dân.

Lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực mạnh mẽ trong tham mưu, triển khai thực hiện chủ trương của Ðảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung tăng cường cho cơ sở, các đơn vị trực tiếp chiến đấu; triển khai Công an xã chính quy. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, coi trọng các hoạt động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở từng cơ quan, đơn vị.

Nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp đã thể hiện tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ trong các mặt công tác, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các điểm nóng, những vụ việc phức tạp, khám phá các vụ án nghiêm trọng. Trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ CAND "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, các trường hợp nghi nhiễm; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ðảng, Chính phủ về giãn cách xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng phòng, chống dịch để phạm tội; phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài… góp phần quan trọng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND cũng góp phần thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu với Ðảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kỷ cương, phép nước được giữ vững; cuộc sống bình yên của nhân dân được bảo vệ. Ðã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, dũng cảm hy sinh, chịu thương tích trong công tác, chiến đấu; nhiều sáng kiến, cách làm mới trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học... thể hiện tinh thần trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên CAND và truyền thống quý báu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng CAND.

2. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt và quyết liệt của Ðảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ, thống nhất của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã và đang đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, tạo thế và lực cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp hơn trên tất cả các lĩnh vực. Ðể tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

Trước hết, phải nhận thức sâu sắc, tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về nêu gương, trong đó tấm gương đạo đức, phong cách của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành nêu gương về đạo đức cách mạng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là tấm gương mẫu mực cho mọi thế hệ người Việt Nam, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND học tập và làm theo.

Thứ hai, xác định rõ việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giữ vững vai trò lãnh đạo qua các thời kỳ. Ðó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nhu cầu tự hoàn thiện của Ðảng, là nghĩa vụ thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên - trong đó có cán bộ, đảng viên công an - có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên CAND không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, nói luôn đi đôi với làm; chức vụ càng cao càng phải chú trọng nêu gương thường xuyên, tự giác, nhất là trong rèn luyện về đạo đức, lối sống, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "mỗi cán bộ công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng"(2).

Thứ ba, thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Ðảng, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng trong CAND. Thực tiễn chứng minh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ðảng, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.

Trong tình hình hiện nay, để phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng CAND và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, cán bộ, đảng viên CAND phải luôn gương mẫu về mọi mặt, thật sự vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nhạy bén về chính trị, gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc và thượng tôn pháp luật, gắn bó máu thịt với nhân dân; gương mẫu trong giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm tổn hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc thực hiện "tự soi", "tự sửa"; ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín của Ðảng, của lực lượng CAND, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ tư, phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên CAND, gắn với thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII). Tập trung cụ thể hóa các quy định về nêu gương của T.Ư Ðảng, của Ðảng ủy Công an T.Ư thành nội dung nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, các điển hình tiên tiến; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh phê phán, xử lý nghiêm minh những biểu hiện thiếu gương mẫu, những hành vi, biểu hiện tiêu cực, suy thoái, vi phạm pháp luật theo đúng nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Báo Nhân dân(1) Quy định số 101 - QÐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QÐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII), về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

(2) Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.11, tr.250.

Tin liên quan

Tin mới hơn

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Không chỉ có ý nghĩa lớn trên khía cạnh kinh tế - xã hội, làng nghề còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp văn hóa là bài toán đặt ra đối với Hà Nội.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024

LNV - Sáng 14/7 Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024 và sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.
“Mùa sen nhớ Bác” Hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn

“Mùa sen nhớ Bác” Hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Hà Nội vinh dự chào đón Lễ hội Sen Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen - biểu tượng tinh thần của dân tộc mà còn kết hợp với các sản phẩm OCOP đặc trưng từ khắp các vùng miền, tạo nên một lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc, gắn kết cộng đồng và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống.
Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

Sắc Sen Tây Hồ - Tôn vinh nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội

OVN - Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Báo Hà Nội mới, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

LNV - Ngày 12/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã phối hợp UBND quận Tây Hồ, Viện Nghiên cứu rau quả (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Tin khác

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 - Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và tầm quan trọng của ngành quảng cáo

LNV - Festival Quảng cáo Việt Nam 2024 quy tụ nhiều doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực quảng cáo, từ đó thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội
Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

Bình Định thu ngân sách đạt 6.486 ngàn tỷ đồng

LNV - 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 6.486,5 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán năm và tăng 32,4% so với cùng kỳ.
Tinh hoa ẩm thực, OCOP, làng nghề hội tụ tại Bình Định

Tinh hoa ẩm thực, OCOP, làng nghề hội tụ tại Bình Định

LNV - Chiều 11/7, tại Công viên thiếu nhi TP.Quy Nhơn, Lễ hội ẩm thực món ngon từ biển và Hội chợ OCOP, làng nghề tỉnh Bình Định năm 2024 chính thức khai mạc, thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng lãm.
Thúc đẩy sản xuất kinh doanh để phát triển làng nghề

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh để phát triển làng nghề

LNV - Để phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã ở các làng nghề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, TP sẽ có chính sách “thông thoáng” hơn để người sản xuất tại làng nghề tiếp cận đất đai, nguồn vốn, khoa học công nghệ, thị trường thuận lợi hơn.
Lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Lễ cầu siêu tưởng nhớ các liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

LNV - Tối 7/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp sáng lung linh, sưởi ấm linh hồn những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc, khép lại cuộc đời ở tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Bình Định: Tuổi trẻ tri ân hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Bình Định: Tuổi trẻ tri ân hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

LNV - Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định phối hợp với Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh, Chi đoàn Vietcombank Bình Định và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh vừa tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tri ân năm 2024” tại huyện Vĩnh Thạnh.
Bến Tre: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Bến Tre: Thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

LNV - Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Đà Nẵng

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch các tỉnh Việt Bắc tại Đà Nẵng

OVN - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với truyền thông, giới thiệu về Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 tại TP. Đà Nẵng, diễn ra vào 8h ngày 08/7/2024 , Ban Tổ chức đã trưng bày, giới thiệu tờ rơi, tập gấp và các sản phẩm OCOP của các tỉnh Việt Bắc.
Công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước

Công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước

LNV - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh: "Cần phải thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với tổ chức một Đại hội Đảng mà đó là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước".
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

LNV - Tạp chí làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương sơ kết công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm vào ngày 8/7/2024.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2024

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2024

LNV - Trường có tổng diện tích 22 ha, có đủ phòng học, hòng thực hành, hòng tập đa năng, thư viện,... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại. Cơ sở chính: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 25.000 sinh viên. Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.
Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 thành công tốt đẹp

Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 thành công tốt đẹp

LNV- Ngày 6/7/2024, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố Hải Phòng thuộc Khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024.
Quảng bá sản phẩm OCOP “đất trăm nghề” Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Quảng bá sản phẩm OCOP “đất trăm nghề” Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

OVN - Ngày 5/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức vòng Chung kết hội thi Tôn vinh, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024.
Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ"

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ"

LNV - Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

LNV - Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Tạp chí Làng nghề Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

LNV - Tiêu chí môi trường, là một trong những tiêu chí khó trong hành trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện, duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí môi trường; chủ động lồng ghép các nội dung của chương trình vào từng ngành, lĩnh vực có liên quan... góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn phát triển công nghiệp văn hóa

LNV - Không chỉ có ý nghĩa lớn trên khía cạnh kinh tế - xã hội, làng nghề còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Đưa làng nghề trở thành điểm nhấn thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp văn hóa là bài toán đặt ra đối với Hà Nội.
Xây dựng thương hiệu chè Tô Múa thành sản phẩm OCOP

Xây dựng thương hiệu chè Tô Múa thành sản phẩm OCOP

LNV - Chè shan tuyết ở xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, từ lâu đã nổi tiếng bởi đượm vị, nước chè vàng sánh, có mùi thơm đặc trưng. Trong quá trình phát triển, cây chè Tô Múa được người sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong các khâu trồng, chăm bón và thu hái, liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024

LNV - Sáng 14/7 Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã đến tham quan, động viên các chủ thể tham gia Lễ hội sen Hà Nội 2024 và sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.
“Mùa sen nhớ Bác” Hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn

“Mùa sen nhớ Bác” Hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Hà Nội vinh dự chào đón Lễ hội Sen Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen - biểu tượng tinh thần của dân tộc mà còn kết hợp với các sản phẩm OCOP đặc trưng từ khắp các vùng miền, tạo nên một lễ hội văn hóa đậm đà bản sắc, gắn kết cộng đồng và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động