Hà Nội: 37°C Hà Nội
Đà Nẵng: 36°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 35°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 34°C Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Tiến Thiết được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà

LNV - Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết cảm ơn các đại biểu HĐND huyện tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.


Khung cảnh Hội nghị Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Ứng Hoà


Trong hai ngày 15,16/12/2022, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Ứng Hoà (Thành phố Hà Nội) khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, HĐND huyện Ứng Hoà đã tiến hành kiện toàn công tác cán bộ; biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện với ông Phạm Anh Tuấn để thực hiện nhiệm vụ công tác khác. Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2019-2024). Đồng thời, tiến hành bầu ông Nguyễn Tiến Thiết giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Số phiếu tín nhiệm của Đại biểu HĐND dự kỳ họp bầu đạt 100%.


Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà phát biểu


Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết cảm ơn các đại biểu HĐND huyện tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Với trọng trách được giao, sẽ trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND huyện chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; của Huyện ủy, HĐND huyện. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 để tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND huyện, xây dựng huyện Ứng Hòa phát triển giàu đẹp hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.


Lãnh đạo Huyện uỷ và HĐND huyện Ứng Hoà tặng hoa Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà


Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Ứng Hoà đánh giá lại kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như hoạt động, quản lý chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Trên cơ sở đó nhận rõ các khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để tiếp tục phấn đấu, đạt được kết quả cao hơn. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công cuộc xây dựng và phát triển huyện Ứng Hoà năm 2023 và các năm tiếp theo. Các tờ trình báo cáo được chuẩn bị công phu, chất lượng, đầy đủ thông tin và gửi đến các đại biểu trước kỳ họp. Đồng thời, hội nghị cũng có những phân tích, gợi mở những vấn đề nội dung quan trọng, những vấn đề trọng tâm để các đại biểu tập trung nghiên cứu và thảo luận. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu đã tán thành các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND huyện đã trình. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2022, UBND huyện sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, tập trung triển khai hiệu quả thực chất hơn chủ đề công tác năm 2023 và kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển.

UBND huyện sẽ tập trung chính vào 9 nhóm giải pháp, nhất là sẽ tập trung xây dựng kế hoạch của UBND huyện; của các đơn vị địa phương, tổ chức triển khai thực hiện ngay Nghị quyết của HĐND huyện; các nghị quyết mà Bí thư Huyện uỷ đã chỉ đạo tại hội nghị; rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã được báo cáo, tiếp thu tại kỳ họp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị của huyện. Tiếp tục thực hiện các bước để lập quy hoạch vùng; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, rà soát hướng dẫn kê khai thực hiện lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các hộ gia đình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ra soát các trường hợp xử lý vi phạm đất đai. Xây dựng cụ thể kế hoạch để đảm bảo quyết toán thu chi năm 2023; Đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công. Tiếp tục triển khai, đổi mối các mô hình phát triển kinh tế; Tiếp tục triển khai xây dựng, phát triển đời sống văn hoá cơ sở; thành lập các CLB hoạt động theo mô hình hiệu quả; xây dựng Làng văn hoá tiêu biểu. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự đặt biệt là trong dịp tết; tiếp tục thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư. Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND huyện sẽ làm hết sức mình, vào cuộc quyết liệt hơn để cùng cả huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Sáng ngày 16/12, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023; 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán thu chi và phân bổ ngân sách năm 2023; 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023; 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trường đầu tư một số dự án năm 2023; 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 đã phê chuẩn tại Nghị quyết 07 ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện; 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; 100% đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND năm 2023 đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; đối với tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023; về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử chi trên địa bàn huyện năm 2023.


Ông Nguyễn Chí Viễn, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà phát biểu kết thúc Kỳ họp thứ thứ 9 HĐND huyện Ứng Hoà


Ông Nguyễn Chí Viễn, Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà phát biểu: “Do yêu cầu công tác, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ Ứng Hoà nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ (2021-2026) đã được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội điều động về công tác tại Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, chỉ định tham gia uỷ viên Đảng Đoàn và giới thiệu Hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tích Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2019-2024). HĐND huyện trân trọng, ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Phạm Anh Tuấn đối với HĐND huyện trong suốt gần 30 năm công tác tại huyện Ứng Hoà. Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện và với trách nhiệm gần 12 năm làm đại biểu HĐND huyện trong công các lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp điều hành hoạt động của HĐND - UBND huyện. Chúc đồng chí Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới đảm nhận”.

Trước đó, xét đơn đề nghị ngày 14/12/2022, về việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện của ông Phạm Anh Tuấn (Phó Bí thư Huyện uỷ Ứng Hoà nhiệm kỳ 2020 - 2025) vì lý do chuyển công tác. 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tại hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua.

Chủ tịch HĐND huyện Ứng Hoà Nguyễn Chí Viễn phát biểu kết thúc hội nghị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện: Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm, kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào báo cáo và xem xét quyết định thông qua 11 nghị quyết theo thẩm quyền với sự nhất trí cao của 100% các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện cơ bản nhất trí với thường trực HĐND và báo cáo của các ban HĐND huyện. HĐND huyện ghi nhận sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND huyện. Sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện và các cơ quan tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Cũng trong kỳ họp này, HĐND huyện đã gửi gắm niềm tin của Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hoà, 100% đại biểu HĐND huyện có mặt tài kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Tiến Thiết, Phó Bí thư Huyện uỷ, đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với kinh nghiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, HĐND huyện tin tưởng và chúc đồng chí Nguyễn Tiến Thiết sớm nắm bắt tình hình địa phương, đoàn kết thống nhất, cùng với tập thể, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, tập thể UBND và thường trực HĐND huyện trong lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Bài, ảnh: Văn Bình

Tin liên quan

Tin mới hơn

Khai mạc tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản trái cây chất lượng cao

Khai mạc tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản trái cây chất lượng cao

LNV - Với chủ đề “Tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây chất lượng cao năm 2024”, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền khai mạc vào sáng 13/6.
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

LNV - Trường THPT Hậu Lộc I đặt trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đến nay trải qua 60 năm thành lập và phát triển (1964 - 2024) , vượt qua nhiều khó khăn, trường luôn đoàn kết, thi đua Dạy tốt - Học tốt và thực sự trở thành cái nôi ươm mầm cho những tài năng. Từ mái trường này, đã có hàng chục nghìn học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, công tác trên khắp mọi miền đất nước, giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, là những thầy cô giáo, kỹ sư, doanh nhân thành đạt… trong số đó, có nhiều cựu học sinh được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ,… Nhưng dù ở cương vị công tác nào, ở bất cứ đâu, lĩnh vực nào, các thế hệ cựu học sinh vẫn luôn hướng về mái trường Hậu Lộc I thân yêu với sự biết ơn và tình cảm sâu nặng. Đội ngũ cán bộ giáo viên qua từng thời kỳ luôn tự hào khi đã góp một phần nhỏ của mình để đào tạo, bồi dưỡng lớp lớp nhân lực có tri thức, kỹ năng và lý tưởng sống tốt đẹp, đem tài đức phục vụ cho quê hương đất nước.
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

LNV - Cuộc thi ảnh với chủ đề “Cùng hành động vì đại dương xanh” nhằm mục đích truyền thông về thực trạng lạm dụng nhựa và ý thức của con người trong xả rác bừa bãi, gieo cái chết trắng cho đại dương và ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân trong
Binh Định: Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XVII -  năm 2024

Binh Định: Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XVII - năm 2024

LNV - Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

LNV - Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Phụ nữ với Di sản văn hóa (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) và khai mạc triển lãm ảnh Di sản quanh ta đã được CLB tổ chức trang trọng chiều 6.6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).
Huyện Vân Canh (Bình Định): Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP

Huyện Vân Canh (Bình Định): Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP

LNV - Huyện Vân Canh tổ chức rà soát, lựa chọn, đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 và khen thưởng, biểu dương các chủ thể đạt OCOP từ 3 sao trở lên.

Tin khác

Liên hoan cồng chiêng thu hút 270 nghệ nhân tham gia

Liên hoan cồng chiêng thu hút 270 nghệ nhân tham gia

LNV - Ngày 31/5, UBND xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Liên hoan cồng chiêng lần thứ V năm 2024. Tham dự, có 270 nghệ nhân là đồng bào DTTS Ba Na.
Toạ đàm chương trình "Nếp áo thanh xuân"

Toạ đàm chương trình "Nếp áo thanh xuân"

LNV - Chương trình " NẾP ÁO THANH XUÂN " là một hoạt động trong mạng Lưới DI SẢN KẾT NỐI, do CLB Di sản Áo dài Việt nam điều hành, dưới sự bảo trợ của Quỹ hỗ trợ bảo tồn DSVH Việt Nam .
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

LNV - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 4/6/2024 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

LNV - UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2024, tại Quảng trường Chiến thắng, thành phố Quy Nhơn, nhằm xây dựng Bình Định ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, là nơi đáng sống, điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thường Tín

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thường Tín

LNV - Chiều ngày 3/6/2024, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp UBND Huyện Thường Tín , Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà
Tạp chí Làng nghề Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh

Tạp chí Làng nghề Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh

LNV - Vừa qua ngày 1/6/2024, Văn phòng Đại diện tại TP. HCM - Tạp chí Làng nghề Việt Nam tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh
Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp):  Hội nghị “Tập huấn triển khai chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”

Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp): Hội nghị “Tập huấn triển khai chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”

LNV - Ngày 30/5, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn triển khai chương trình chi tiết đào tạo nghề công chứng chất lượng cao”.
Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 chính thức khai mạc  tại huyện Thanh Oai

Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 chính thức khai mạc tại huyện Thanh Oai

LNV - Thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2024, tối ngày 31/5/2024, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai khai mạc Hội chợ sản phẩm làng nghề và nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 tại Chợ đầu mối Nam Hà Nội, huyện Thanh Oai.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước ASEAN và Timor-Leste

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước ASEAN và Timor-Leste

LNV - Chiều 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống

LNV - Chiều ngày 30/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu về bảo vệ môi trường trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống.
Trường mầm non Nga Trường Thi đua đạt thành tích, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

Trường mầm non Nga Trường Thi đua đạt thành tích, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

LNV – Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể cùng với nỗ lực cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trường Mầm non Nga Trường (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) luôn duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo qui định. Năm học 2023 – 2024, trường đã hoàn thành chỉ tiêu huy động, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được ổn định và dần được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư khang trang đầy đủ để phục vụ cho trẻ; công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi được chú trọng và hoàn thành kế hoạch phổ cập năm 2023.
Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024

OVN - Sáng 30/5, quận Đống Đa phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội tổ chức khai mạc “Tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2024” tại Công viên Văn hóa quận Đống Đa.
Phú Thọ dành hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Phú Thọ dành hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

LNV - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ, trong năm 2024, tỉnh Phú Thọ phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổ số xã đạt chuẩn lên 141 xã; trong đó có 22 xã nông thôn mới nâng cao. Tỉnh dự kiến sẽ huy động hơn 3.300 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu trên.
Thanh trì (Hà Nội): Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ làng nghề

Thanh trì (Hà Nội): Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ làng nghề

LNV - Tối 25-5, tại Trung tâm Văn Hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thanh Trì khai mạc Triển lãm các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề huyện Thanh Trì năm 2024. Triển lãm diễn ra từ ngày 25-28/5.
Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

Phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024

OVN - Từ ngày 23/5 đến ngày 26/5/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bình Định tổ chức phiên chợ Nông sản Bình Định lần thứ II năm 2024 tại Quảng trường Chiến Thắng, thành phố Quy Nhơn, thu hút nhiều người dân và du khách tham quan, mua sắm.
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Hoà Bình: Huyện Yên Thủy có 21 sản phẩm OCOP

Hoà Bình: Huyện Yên Thủy có 21 sản phẩm OCOP

LNV - Đến hết năm 2023, huyện Yên Thủy đã hỗ trợ chuẩn hóa được 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao, 17 sản phẩm 3 sao.
Thanh Hoá: Gìn giữ nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao ở Thạch An

Thanh Hoá: Gìn giữ nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao ở Thạch An

LNV - Nghề thêu của đồng bào dân tộc Dao, thôn Thạch An, xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy) được lưu truyền qua bao thế hệ. Những sản phẩm do các bà, các mẹ làm ra không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế, sáng tạo của người phụ nữ mà còn thể hiện nếp sống, tín ngưỡng của dân tộc Dao.
Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Quảng bình: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

LNV - Chiều ngày 28/5, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổ chức họp đánh giá, bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024. Có 52 sản phẩm đạt tiêu chí.
Bộ tem “Cây chè” giới thiệu văn hóa thưởng trà của người Việt

Bộ tem “Cây chè” giới thiệu văn hóa thưởng trà của người Việt

LNV - Ngày 21/05, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem “Cây chè” nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa thưởng trà của người Việt đến với bạn bè quốc tế.
Quảng Ninh: Nâng cấp sản phẩm OCOP để chiếm lĩnh thị trường

Quảng Ninh: Nâng cấp sản phẩm OCOP để chiếm lĩnh thị trường

LNV - Là một trong những địa phương đi đầu phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh đã khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường. Hiện nay, nhiều chủ thể OCOP tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để làm mới sản phẩm.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
vf
ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-quan-son
the-92-coffee
cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-duy-thang
cong-ty-tnhh-xay-dung-manh-truong-son
cong-ty-co-phan-tan-phong
dang-uy-ubnd-mttq-huyen-yen-thanh-nghe-an
cong-ty-tnhh-mtv-tan-anh
chao-mung-70-nam-chien-thang-dbp-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-138-nam-ngay-qtld
Giao diện di động