Thứ năm, 22-07-2021 | 10:20GMT+7

Sơn La: Khuyến công tăng giá trị sản xuất công nghiệp

LNV - Trong 5 năm (2016-2020), được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hoạt động khuyến công tỉnh Sơn La đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lao động nông thôn, đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Với nguồn kinh phí khuyến công từ Trung ương và địa phương được giao từ năm 2016-2020 là hơn 7,7 tỷ đồng, Sở Công thương đã triển khai các đề án, chương trình, như: Hỗ trợ đào tạo nghề cho 230 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; Tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho 150 cán bộ của các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 1 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 16 cơ sở; Hỗ trợ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho 28 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Tổ chức 2 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (2017, 2019); Tổ chức 2 hội nghị kết nối cung cầu trong khu vực tại tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh; Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công;hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công…
 

Bên cạnh đó, để các dự án khuyến công trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, Sở Công thương luôn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi thực hiện các dự án khuyến công, qua đó đã nắm bắt được tình hình các cơ sở CNNT, nhu cầu thực hiện các nội dung của chương trình khuyến công để đề xuất các nội dung thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời có ý kiến với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới đầu tư, đồng thời kịp thời điều chỉnh đối với các dự án chậm triển khai.Qua đó, hoạt động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu và tạo động lực đầu tư có hiệu quả vào hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn, tạo sức lan tỏa từ chính sách khuyến công đối với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn. Điển hình qua các đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật đã thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn để mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Những kết quả đạt được qua các đề án,chương trình hỗ trợ hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,3% so với năm 2015, ước tăng trưởng bình quân 3,8%/ năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Sơn La còn nhiều tồn tại hạn chế, như: Các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguồn tài chính hạn chế do đó thường đầu tư cầm chừng, chậm tiến độ ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch khuyến công. Đã có những đề án phải đề nghị tạm dừng, điều chỉnh tiến độ hoặc trả lại vốn hỗ trợ cho Ngân sách Nhà nước. Nhận thức của nhiều người dân, doanh nghiệp mặc dù đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ nhất là việc chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình sang doanh nghiệp do đó chưa mạnh dạn đầu tư vào công nghệ hiện đại, quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, các sản phẩm CNNT trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi thị trường đầu vào, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc đã dẫn đến chậm tiến độ và giảm năng lực sản xuất.

Khắc phục tồn tại hạn chế thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương Sơn La đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung tăng cường dịch vụ tư vấn, có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích giúp đỡ kịp thời cho các cơ sở CNNT trong quá trình lựa chọn hướng đầu tư phù hợp, triển khai đầu tư sản xuất; lựa chọn và tổ chức thực hiện chương trình, đề án khuyến công sát với thực tế và hiệu quả.Xây dựng kế hoạch khuyến công từ cơ sở cần bám sát vào kế hoạch phát triển KT -XH của địa phương hằng năm và từng giai đoạn để triển khai thực hiện đúng tiến độ, mục đích và đạt hiệu quả cao; Chú trọng đối tượng thụ hưởng đủ năng lực và các ngành nghề chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện 9 nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về hoạt động khuyến công. Cụ thể hoá bằng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư, đổi mới ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất CNNT. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm; Kết hợp chặt chẽ giữa công tác khuyến công với xúc tiến thương mại; Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, nhãn mác, mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú... phù hợp thị hiếu người tiêu dùng nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ… 
Bài, ảnh: Cầm Hồng Hạnh