Thứ năm, 07-10-2021 | 14:06GMT+7

Bình Định - Những con số lạc quan từ số chỉ tiêu công nghiệp & thương mại

LNV - Theo lãnh đạo Sở Công Thương Bình Định, chỉ số SXCN tháng 7/2021 tăng 7,92% so với cùng thời điểm 2020.
Theo lãnh đạo Sở Công Thương Bình Định, chỉ số SXCN tháng 7/2021 tăng 7,92% so với cùng thời điểm 2020. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, Chỉ số SXCN tăng 7,82% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 7/2021 ước đạt 5.962,7 tỷ đồng, giảm 4,1% so với tháng trước và giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm 2021, ước đạt 43.809,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ, đạt 52,5% so với kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 7/2021 ước thực hiện 92,1 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm 2021, KNXK ước đạt 764,7 triệu USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ và đạt 66,5% so với kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) tháng 7/2021 ước thực hiện 22,7 triệu USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung, trong 7 tháng đầu năm 2021, KNNK ước đạt 227,6 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ và đạt 54,2% so với kế hoạch năm.     
  
Như vậy, trong khó khăn về thực hiện giãn cách tạm thời ở một số địa phương, nhưng ngành Công Thương Bình Định vẫn duy trì tạo điều kiện tốt nhất cho cơ sở, quyết không để đứt gãy chuỗi sản xuất và lưu thông, trong đó nổi bật nhất là công tác phối hợp đồng bộ với các ngành lao động, giao thông, tài chính… hỗ trợ thiết thực cho đơn vị.        

Khởi sắc nhất trong sản xuất công nghiệp nông thôn là ngày 23/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BCT công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Theo đó, tỉnh Bình Định có 05 sản phẩm được công nhận, tăng 02 sản phẩm so với kỳ bình chọn trước đó, gồm: Cụm sản phẩm trang bị tàu đánh bắt xa bờ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đường Minh, thị xã An Nhơn; Máy tuốt lúa của Hộ kinh doanh Quang Toàn, huyện Tuy Phước;  Dầu dừa tinh khiết của HTX Nông nghiệp Ngọc An, thị xã Hoài Nhơn; Nước mắm Như Hoa - Tam Quan của Cơ sở nước mắm Như Hoa, thị xã Hoài Nhơn và Bánh tráng DALOP các loại của Công ty TNHH Nhân Hòa, thị xã Hoài Nhơn.

Những sản phẩm CNNT tiêu biểu này sau khi được bình chọn sẽ được TTKC&TVPTCN Bình Định đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT .
PV