Thứ năm, 22-09-2022 | 11:22GMT+7

Bắc Kạn: Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2022 tại huyện Bạch Thông

LNV - Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí” thuộc kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022. Tham dự nghiệm thu cơ sở đề án gồm có đại diện Lãnh đạo: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, UBND xã Tân Tú, Hợp tác xã Phi Đoàn. Đề án được thực hiện công khai và hoàn thành đúng tiến độ thời gian, các chỉ tiêu của đề án đạt được theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

Máy cắt CNC được đề án khuyến công hỗ trợ HTX Phi Đoàn đầu tư ứng dụng
 
Hợp tác xã Phi Đoàn là đơn vị hoạt động sản xuất phụ tùng cơ khí tại xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Sản phẩm của Hợp tác xã là các chi tiết, phụ tùng cơ khí của máy móc phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Quy mô sản xuất của hợp tác xã năm 2021 là khoảng 300 bộ sản phẩm/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho 7 lao động tại địa phương với mức lương trung bình 05 triệu đồng/người/tháng.

 Thực hiện Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022. Theo đó, Sở Công Thương đã giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí”, đơn vị thụ hưởng là Hợp tác xã Phi Đoàn, thôn Nà Còi, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Thời gian thực hiện đề án từ đầu năm và hoàn thành cuối tháng 6 năm 2022. Quá trình triển khai đề án Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với đơn vị thụ hưởng triển khai hoàn thành các nội dung của Đề án, Hợp tác xã Phi Đoàn đã đầu tư, lắp đặt và vận hành máy cắt CNC EMC -1600/20plus phục vụ sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí.

 Tại buổi làm việc nghiệm thu nghiệm thu cơ sở đề án, đại diện Lãnh đạo: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, UBND xã Tân Tú, Hợp tác xã Phi Đoàn đã kiểm tra thực tế và thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện đề án. Theo đó, đề án đã hỗ trợ một phần kinh phí cho Hợp tác xã Phi Đoàn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí được 01 máy cắt CNC phục vụ sản xuất các phụ tùng cơ khí để tiếp tục gia công hoàn thiện các sản phẩm bánh lồng máy cày, thùng bệ máy kéo, thay thế các chi tiết phụ tùng máy nông lâm nghiệp khác,... Quy mô sản xuất sau đầu tư máy cắt CNC của hợp tác xã ước đạt 600 bộ sản phẩm/năm, doanh thu ước đạt hơn 1,3 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho trên 10 lao động tại địa phương với mức lương trung bình 7 triệu đồng/người/tháng.
 

Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương và các đơn vị tham dự nghiệm thu cơ sở đề án

Đây là hoạt động đầu tư và sự hỗ trợ thiết thực giúp hợp tác xã đầu tư ứng dụng được máy móc thiết bị tiên tiến vào công đoạn gia công sản xuất các phôi chi tiết từ thép tấm tạo sản phẩm có độ chính xác cao, mẫu đa dạng và khả năng vận hành tự động hóa cao, khắc phục được việc Hợp tác xã phải đi thuê gia công các chi tiết, phụ tùng cơ khí phức tạp, chủ động được việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, phục vụ nhu cầu nhu cầu người nông dân luôn mong có các loại công cụ, máy móc cơ giới hóa, giảm sức lao động, nâng cao năng suất, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bạch Thông và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Bài và ảnh Đăng Tùng