Hà Nội: 36°C Hà Nội
Đà Nẵng: 35°C Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 33°C TP Hồ Chí Minh
Thừa Thiên Huế: 35°C Thừa Thiên Huế

Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023

LNV - Ngày 30-1, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

100% đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn, về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Thành ủy, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo, tạo nhiều cơ chế chính sách, ưu tiên hỗ trợ đầu tư và khuyến khích phát triển...

Trong năm 2023, Chi cục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội báo cáo UBND thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành 3 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về nội dung, mức chi hỗ trợ Dự án nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết nội dung, mức chi hỗ trợ Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố tại Phục lục 08.

Năm 2023, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố và Chi cục PTNT Hà Nội đều đã làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, nông thôn mới được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2023.

Cụ thể, năm 2023, thành phố có thêm 3 huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình lên 100%. Về huyện nông thôn mới nâng cao, có 4 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức đang phối hợp với các sở, ngành thành phố để hoàn thiện theo đúng quy định; 2 huyện Đan Phượng và Thanh Oai hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao trình UBND thành phố trước ngày 30-3-2024, huyện Thường Tín trình UBND thành phố trước 30-6-2024.

Đối với xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đến nay, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố tiến hành thẩm định được 61 xã đủ điều kiện công nhận nông thôn mới nâng cao và 45 xã đủ điều kiện công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của 16 huyện, thị xã. Còn 2 huyện Thường Tín và Mê Linh với 11 xã đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao và 3 xã đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, Đoàn thẩm định thành phố tiến hành thẩm định xong trong tháng 2-2024.

Năm 2023, thành phố cũng đã đánh giá, phân hạng được 544 sản phẩm (vượt chỉ tiêu thành phố giao là 400 sản phẩm), trong đó có 104 sản phẩm 4 sao, 440 sản phẩm 3 sao. Lũy kế đến hết năm 2023, thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm, bằng 89% so với mục tiêu giai đoạn đến hết năm 2025.

Tính đến tháng 12-2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.460 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó: có 1.266 HTX đang hoạt động và 194 HTX ngừng, tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể; có 1.638 trang trại. Các HTX nông nghiệp, trang trại hoạt động đã góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên HTX, chủ trang trại góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Văn Chí - Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội cho biết, Hiện nay, thành phố có 100 % huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm năm 2023 so với Kế hoạch TP giao. Có thêm 2 sản phẩm OCOP được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận đạt 5 sao, số sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng năm 2023 vượt chỉ tiêu TP giao.

Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023
Ông Nguyễn Văn Chí - Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí nhấn mạnh, năm 2023 là một trong những năm thực hiện chương trình 04 của Thành ủy, và Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thành phố với khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, liên quan đến nhiều cấp, ngành nên việc phối hợp tổ chức thực hiện đôi khi còn chưa kịp thời. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện nhiều chương trình, đặc biệt là bài toán chính sách, hay tổ chức quyết định ban hành một số nội dung, định mức chi để phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được giám sát chặt chẽ, kiểm tra được 07/07 làng nghề theo kế hoạch được giao, công tác xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 tại Thị xã Sơn Tây, tổ chức Hội giống vật thư thiết bị nông nghiệp... được triển khai có hiệu quả...Đối với chương trình mục tiêu giảm nghèo và chương trình dân tộc mong muốn các Sở, Ngành hướng dẫn và rà soát chỉ tiêu xin ý kiến Sở, ngành, quận huyện thực hiện có hiệu quả.

Năm 2023, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã tham mưu cho Sở NN&PTNT trình UBND thành phố Hà Nội công nhận 15 “Làng nghề Hà Nội” và “Làng nghề truyền thống Hà Nội”, nâng tổng số làng nghề, làng nghề truyền thống của Hà Nội được công nhận lên 327 làng nghề.

Phương hướng, nhiệm vụ mới trong năm 2024

Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa ghi nhận những nỗ lực về kết quả thực hiện công tác của Chi cục phát triển nông thôn về việc ban hành các chế độ chính sách về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...đối với chương trình xây dựng các Đề án, Dự án, ban hành nội dung mức hỗ trợ ngành nghề nông thôn và TP Hà Nội...

Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc chúng ta cần tập trung đó là Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại chưa được Chính phủ ban hành, Quyết định ban hành một số nội dung, định mức chi để phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đang hoàn thiện để trình UBND Thành phố ban hành... đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Chi cụ được giao theo Kế hoạch.

Đồng thời, chúng ta cần xây dựng đề án tổng thể phát triển làng nghề trình thường trực Thành ủy vào tháng 6/2024, triển khai thực hiện Nghị quyết đa dạng hóa sinh kế, triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng kế hoạch kinh tế trang trại bền vững thông qua báo cáo lãnh đạo Sở, Thành phố vào năm 2024. Khẩn trương chủ động chủ trì thực hiện Nghị quyết 08 của TP.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới: Thứ nhất, cần rà soát lại quy chế làm việc của hai cơ quan từ Chi cục đến Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, khẩn trương phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng đề án việc làm. Qua đó, cần phải tiếp tục tăng cường sự phối hợp các phòng chuyên môn trong Sở....và tăng cường phối hợp với cơ quan đơn vị đặc biệt là đối tác doanh nghiệp.

Đối với việc xây dựng NTM cần tập trung hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân vào cuộc, giúp cho ban chỉ đạo xây dựng CT 04 khắc phục những vấn đề còn hạn chế. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp, Chi cục tăng cường tuyên truyền những điểm sáng trong xây dựng NTM làm thay đổi nhận thức hệ thống chính trị của người dân cùng vào cuộc.

Các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu và các tiêu chí thành phần, tương tự như quận huyện phải có danh sách cụ thể để giúp đỡ các quận huyện...Cần lưu ý đối với 5 huyện đang phấn đấu lên quận, cần phải xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể đối với các xã, huyện.

Đối với chương trình OCOP cần thực hiện đúng vai trò..., sự phối hợp các cơ quan Sở Ngành các phòng truyền thông, tiếp tục đồng hành với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới hoàn thành chương trinh mục tiêu Quốc gia của thành ủy, hoàn thành mục tiêu đại hội đại biểu Thành phố.

Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho các cá nhân.
Hà Nội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn năm 2023
Các tập thể, cá nhân của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Chi cục PTNT Hà Nội được khen thưởng.
Thanh Hậu

Tin liên quan

Tin mới hơn

Thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

LNV - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước những lời chúc tốt đẹp nhất!
Lời toà soạn

Lời toà soạn

LNV - Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)
Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

LNV - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam mà còn là một cây bút xuất sắc, một nhà báo lớn, người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

LNV - Là người đầu tiên đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cây bút là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Cũng vì hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc định hướng, phục vụ công tác tư tưởng nên Người dành sự quan tâm rất lớn đối với nghiệp vụ của người làm báo. Các thế hệ nhà báo Việt Nam đến nay vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác mỗi khi đặt tay lên ngòi bút: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho dễ hiểu?
Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học: “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”

Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học: “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”

LNV - Ngày 2/6, tại Bảo tàng tỉnh (thành phố Nam Định), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) tỉnh Nam Định tổ chức toạ đàm khoa học “Phở trong bối cảnh đương đại dưới góc nhìn từ di sản văn hoá”.
Hà Nội: Cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã được công nhận nghề truyền thống

Hà Nội: Cốm Hàng Than, đúc đồng Ngũ Xã được công nhận nghề truyền thống

LNV - Nghề đúc đồng Ngũ Xã và sản phẩm từ cốm phố Hàng Than truyền thống của quận Ba Đình vừa được UBND Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Nghề truyền thống Hà Nội”.

Tin khác

Mộc bản Thanh Liễu hồi sinh

Mộc bản Thanh Liễu hồi sinh

LNV - Chuỗi chương trình “Mộc bản Thanh Liễu - Hành trình hồi sinh một làng nghề” đang diễn ra tại Phường Bách Nghệ - Trung tâm Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng sản phẩm làng nghề Việt (quận Hà Đông) mở ra một không gian sáng tạo mới mẻ trong việc hồi sinh làng nghề Việt.
Livestream hỗ trợ chủ thể OCOP tiêu thụ nông sản tại kênh “Chợ phiên OCOP”

Livestream hỗ trợ chủ thể OCOP tiêu thụ nông sản tại kênh “Chợ phiên OCOP”

OVN - Ngày 15/06/2024, TikTok Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và MCN MCV Networks tổ chức phiên Livestream bán nông sản trên nền tảng TikTok.
Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. HCM tổ chức Kỷ niệm 06 năm thành lập

Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. HCM tổ chức Kỷ niệm 06 năm thành lập

LNV - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 06 năm thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh
Khai mạc tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản trái cây chất lượng cao

Khai mạc tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản trái cây chất lượng cao

LNV - Với chủ đề “Tuần lễ quảng bá các sản phẩm nông sản, trái cây chất lượng cao năm 2024”, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền khai mạc vào sáng 13/6.
TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC I THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

LNV - Trường THPT Hậu Lộc I đặt trên địa bàn xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đến nay trải qua 60 năm thành lập và phát triển (1964 - 2024) , vượt qua nhiều khó khăn, trường luôn đoàn kết, thi đua Dạy tốt - Học tốt và thực sự trở thành cái nôi ươm mầm cho những tài năng. Từ mái trường này, đã có hàng chục nghìn học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, công tác trên khắp mọi miền đất nước, giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, là những thầy cô giáo, kỹ sư, doanh nhân thành đạt… trong số đó, có nhiều cựu học sinh được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ,… Nhưng dù ở cương vị công tác nào, ở bất cứ đâu, lĩnh vực nào, các thế hệ cựu học sinh vẫn luôn hướng về mái trường Hậu Lộc I thân yêu với sự biết ơn và tình cảm sâu nặng. Đội ngũ cán bộ giáo viên qua từng thời kỳ luôn tự hào khi đã góp một phần nhỏ của mình để đào tạo, bồi dưỡng lớp lớp nhân lực có tri thức, kỹ năng và lý tưởng sống tốt đẹp, đem tài đức phục vụ cho quê hương đất nước.
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi ảnh “Cùng hành động vì đại dương xanh”

LNV - Cuộc thi ảnh với chủ đề “Cùng hành động vì đại dương xanh” nhằm mục đích truyền thông về thực trạng lạm dụng nhựa và ý thức của con người trong xả rác bừa bãi, gieo cái chết trắng cho đại dương và ghi nhận, cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân trong
Binh Định: Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XVII -  năm 2024

Binh Định: Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XVII - năm 2024

LNV - Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, khích lệ sáng tạo những giá trị văn hóa mới, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

Mái nhà chung của những người phụ nữ yêu di sản văn hóa

LNV - Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập CLB Phụ nữ với Di sản văn hóa (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) và khai mạc triển lãm ảnh Di sản quanh ta đã được CLB tổ chức trang trọng chiều 6.6 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).
Huyện Vân Canh (Bình Định): Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP

Huyện Vân Canh (Bình Định): Đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP

LNV - Huyện Vân Canh tổ chức rà soát, lựa chọn, đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 và khen thưởng, biểu dương các chủ thể đạt OCOP từ 3 sao trở lên.
Liên hoan cồng chiêng thu hút 270 nghệ nhân tham gia

Liên hoan cồng chiêng thu hút 270 nghệ nhân tham gia

LNV - Ngày 31/5, UBND xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Liên hoan cồng chiêng lần thứ V năm 2024. Tham dự, có 270 nghệ nhân là đồng bào DTTS Ba Na.
Toạ đàm chương trình "Nếp áo thanh xuân"

Toạ đàm chương trình "Nếp áo thanh xuân"

LNV - Chương trình " NẾP ÁO THANH XUÂN " là một hoạt động trong mạng Lưới DI SẢN KẾT NỐI, do CLB Di sản Áo dài Việt nam điều hành, dưới sự bảo trợ của Quỹ hỗ trợ bảo tồn DSVH Việt Nam .
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

LNV - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 4/6/2024 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024

LNV - UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2024, tại Quảng trường Chiến thắng, thành phố Quy Nhơn, nhằm xây dựng Bình Định ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, là nơi đáng sống, điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thường Tín

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Thường Tín

LNV - Chiều ngày 3/6/2024, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp UBND Huyện Thường Tín , Hội Doanh nghiệp huyện Thường Tín tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà
Tạp chí Làng nghề Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh

Tạp chí Làng nghề Việt Nam thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh

LNV - Vừa qua ngày 1/6/2024, Văn phòng Đại diện tại TP. HCM - Tạp chí Làng nghề Việt Nam tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh
Xem thêm
qc-vinamilk-100-thanh-trung
Mới nhất Đọc nhiều
Thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Thư chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

LNV - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo cả nước những lời chúc tốt đẹp nhất!
Lời toà soạn

Lời toà soạn

LNV - Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)
Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bác Hồ - Người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam

LNV - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một chiến sỹ cách mạng lỗi lạc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam mà còn là một cây bút xuất sắc, một nhà báo lớn, người khai sinh nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

Đồng hành cùng tạp chí lan toả sứ mệnh thiêng liêng

LNV - Là người đầu tiên đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cây bút là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Cũng vì hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc định hướng, phục vụ công tác tư tưởng nên Người dành sự quan tâm rất lớn đối với nghiệp vụ của người làm báo. Các thế hệ nhà báo Việt Nam đến nay vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác mỗi khi đặt tay lên ngòi bút: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho dễ hiểu?
Nghệ An: Kiểm tra giám sát thực hiện các đề án khuyến công

Nghệ An: Kiểm tra giám sát thực hiện các đề án khuyến công

LNV - Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã giúp cơ sở sản xuất nông thôn có định hướng đầu tư đúng, hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước… Năm 2024, ngành công thương Nghệ An tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến công.
qc-vinamilk-dinh-duong-vang
ct-tnhh-pt-xuan-thanh
ctcp-xd-tan-loc
nong-nghiep-xanh
minh-hieu
nhu-thanh
an-phat
thanh-chau
thuan-duc
ha-tinh
binh-dinh
Giao diện di động