Thứ sáu, 30-07-2021 | 10:07GMT+7

Xây dựng sản phẩm OCOP – cần sự chung tay vào cuộc

LNV - Sau 2 năm triển khai Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm, giai đoạn 2019 – 2025”, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả quan trọng với 1 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh và kiến tạo được số doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP.

 
Theo Đài PT -TH Thái Nguyên