Thứ ba, 06-12-2022 | 09:08GMT+7

Trà Sơn Dung: Nơi giữ gìn hương vị truyền thống

LNV - Sơn Dung Trà là một thương hiệu lâu đời, với kinh nghiệm gần 50 năm, giờ đây Sơn Dung Trà trở thành nguồn động lực mạnh mẽ gắn kết các hộ trồng chè tại địa phương để cùng nhau xây dựng, tìm hướng phát triển xứng tầm cho cây chè, góp phần quảng bá cho thương hiệu Trà Thái Nguyên.
Thực hiện: Thu Hà - Doãn Hưng