Thứ năm, 24-06-2021 | 14:35GMT+7

Phú Thọ: Làng nghề đẩy mạnh sản xuất

LNV - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất của các làng nghề trên địa bàn tỉnh. Vượt khó ngay từ những tháng đầu năm, hàng trăm cơ sở sản xuất tại các làng nghề đã đẩy mạnh sản xuất, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại địa phương.
Theo TH Phú Thọ