Thứ tư, 02-06-2021 | 14:35GMT+7

Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại Việt Nam

LNV - Trong xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống đang dần lấy lại vị thế quan trọng của mình trong đời sống kinh tế - văn hóa xã hội của mỗi dân tộc. Những làng nghề này như một hình ảnh đầy bản sắc khẳng định nét riêng biệt, độc đáo không thể thay thế.
Theo VTC10