Thứ năm, 16-09-2021 | 10:04GMT+7

OCOP Ninh Bình: Hướng bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống

LNV - Trong những năm gần đây, nhiều lao động địa phương đã lựa chọn nhiều ngành nghề mới không còn mặn mà với nghề truyền thống làm cho không ít làng nghề đứng trước nguy cơ mai một.
Trong bố cảnh đó Ocop chương trình phát triển kinh tế nông thôn khai thác và phát huy bản sắc vùng miền đang được xem là lời giải cho công việc bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống.