Thứ hai, 30-05-2022 | 14:33GMT+7

Ninh Bình: Ninh Nhất đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

LNV - Ninh Nhất đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
NinhBinhTV