Thứ sáu, 03-09-2021 | 13:42GMT+7

Những nghệ nhân làng chạm khắc gỗ Đông Giao

LNV - Trong sách Hải Dương phong vật khúc khảo thích, Trần Đạm Trai đã phản ánh sự khéo léo và tài năng của thợ chạm khắc gỗ làng Đông Giao bằng các câu thơ: “Vẩy mũi chàng nên hình long phượng/ Thợ Đông Giao mẫu dạng đâu hơn”.
Theo VTV