Thứ sáu, 19-11-2021 | 08:34GMT+7

Nghiêng chiều nón lá Vĩnh Thịnh

LNV - Nghề làm nón thủ Vĩnh Thịnh xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã đi vào trong thơ ca đầy duyên dáng như thế, trở thành một trong những niềm tự hào của mảnh đất này.
VOVTV