Thứ ba, 17-08-2021 | 17:00GMT+7

Mắm cáy sông Cầm - Sản phẩm OCOP nổi tiếng của Đông Triều, Quảng Ninh

LNV - Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên dồi dào, nhiều năm nay, các gia đình, hộ dân ở Đông Triều đã đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất và xây dựng thành công sản phẩm mắm cáy sông Cầm có chất lượng đặc biệt, trở thành một trong những sản phẩm OCOP có tiếng của Quảng Ninh.

Theo Quảng Ninh TV