Thứ tư, 02-06-2021 | 14:48GMT+7

Lào Cai: Phát triển sản phẩm tiêu biểu thành sản phẩm OCOP

LNV - Tỉnh Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi để mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư xây dựng ý tưởng, phát triển các sản phẩm tiêu biểu. Từ sản phẩm tiêu biểu trở thành sản phẩm đạt sao OCOP thì cần có sự chung tay từ cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cả chính quyền sở tại.
Theo Lào Cai TV