Thứ sáu, 12-11-2021 | 09:14GMT+7

Làng nghề truyền thống đứng vững trong dịch bệnh

LNV - Với lợi thế làng nghề sản xuất hương truyền thống, có lao động sẵn và ứng dụng máy móc, chủ động công nghệ, làng sản xuất hương Quảng Phú Cầu vẫn đảm bảo sản xuất đủ số lượng và nhanh chóng khôi phục sau khi Hà Nội mở cửa.
KÊNH VTC16