Thứ năm, 16-09-2021 | 09:55GMT+7

Làng Nghề Chạm Bạc Đồng Xâm

LNV - Ở miền Bắc có 3 địa danh nổi tiếng với nghề truyền thống chạm bạc đó là phố Hàng Bạc, làng Định Công – Hà Nội và làng Đồng Xâm – Thái Bình. Mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi nơi một bí quyết riêng để tạo nên hồn cốt, tinh hoa của sản phẩm
Ít người biết rằng vào thời hưng thịnh nhất của làng nghề Đồng Xâm – Thái Bình cùng các thợ bạc ở Châu Khê, Định Công đã mang nghề làm bạc tới Hà Nội và tạo ra phố nghề Hàng Bạc ở Hà Nội ngày nay. Với bí quyết được gìn giữ trong suốt 4 thế kỷ qua, những nghệ nhân của làng Đồng Xâm đã làm nổi danh quê hương chị Hai năm tấn với những sản phẩm chạm bạc tinh tế, tinh xảo. ​
 
 
Hà Nội phố