Thứ tư, 22-06-2022 | 09:41GMT+7

Kiên Giang: Gắn kết Chương trình OCOP với du lịch cộng đồng

LNV - Nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh, sản phẩm OCOP giới thiệu, trưng bày, quảng bá tại các khu, điểm du lịch. Từ đó, tạo sự gắn kết giữa sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng,góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng địa phương.