Chủ nhật, 12-09-2021 | 09:18GMT+7

Hoạt động khuyến công Đồng Tháp tạo sức bật cho công nghiệp nông thôn

LNV - Trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các đề án phát triển công nghiệp...
Theo THĐT