Thứ tư, 27-07-2022 | 15:31GMT+7

Giải pháp tăng giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP ở Tuyên Quang

LNV - Sau thời gian triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay, Tuyên Quang đã có 128 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên, việc tiêu thụ một số sản phẩm vẫn gặp không ít khó khăn.
LaoCaiTV