Thứ hai, 05-10-2020 | 10:05GMT+7

Doanh thu sụt mạnh, nghề mây tre đan khóc ròng

LNV - Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, các cơ sở làng nghề mây tre đan đang phải sản xuất cầm chừng do thiếu nguyên liệu và hàng không xuất được. Từ doanh thu mỗi tháng 1 tỷ giờ 10 tháng không doanh thu không bằng 1 tháng.

 
Theo VTC16