Thứ ba, 13-09-2022 | 10:07GMT+7

Cây sâm Bố Chính trên đất Bình Định

LNV - Những tưởng cây sâm Bố Chính (được liệt vào Đại Việt đệ nhất danh sâm) chỉ sinh trưởng tốt ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, nhưng nay nó đã được trồng thành công dưới lớp phù sa sông Kôn (Bình Định).
PV