Thứ hai, 07-11-2022 | 15:33GMT+7

Cà gai leo - Dược liệu quý trên vùng gò đồi

LNV - Nhận thấy nhu cầu sử dụng dược liệu để chăm sóc sức khỏe cho con người ngày càng tăng cùng với với tiềm năng và lợi thế của địa phương, người dân ở vùng gò đồi huyện Cam Lộ (Quảng Trị) những năm qua đã không ngừng phát triển cây dược liệu cà gai leo để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến với người tiêu dùng.
Thực hiện: Trường Nhật