Thứ sáu, 30-07-2021 | 10:03GMT+7

Bứt phá trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên

LNV - Sau hơn 10 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Dịch vụ y tế, giáo dục phát triển đến tận thôn, bản, xã, phường, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao, đời sống được cải thiện đáng kể.
Theo VTC 16