Thứ năm, 13-01-2022 | 16:24GMT+7

Tìm Xuân

Lang thang phố ta tìm Xuân đang chín
Ủ men say khắp ngõ kín vườn yêu
Ngại Đông nên vẫn dựa chiều
Ru lòng khao khát phiêu diêu nắng về

Hồ Tây ngóng chờ Xuân mê mải hát
Ngả dáng xinh trầm mặc ...mắt thương mong
Nhớ mùa nên phố xa trông
Dang bờ vai hỏi gió Đông giận hờn...

Sát tai ghé nghe bướm ong thủ thỉ
Thấy Xuân chưa...đêm thầm thĩ hiên nhà
Hương đồng gió nội ngoài xa
Nẩy mầm xanh ngọn về nhà Xuân ơi...

                                                                              Nguyễn Hiền
Tag : Tìm Xuân