Thứ năm, 10-06-2021 | 15:38GMT+7

Ngọn lửa hội làng

Những ánh lửa bập bùng
Loang về bên hơi ấm
Lũ chim phải lòng trời
Vút lên đôi cánh rộng.

Núi chìm trong giấc mộng
Xuân mặc áo ngày sang
Những giọt sương như ngọc
Tay trong tay hội làng.

Bản trập trùng mây núi
Thắp lên mùa xuân xanh
Tơ chồi non bật nhú
Khoác lên bao lá cành.

Nghe không gian lắng đọng
Biết tình em nồng nàn
Câu Sli lượn ấm
Lưng chừng trời hân hoan.
Nông Thị Hưng