Thứ hai, 11-07-2022 | 15:32GMT+7

Triển khai 15 nhóm nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các địa phương

LNV - Nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong cả nước trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa…, là những yêu cầu trong Kế hoạch số 188/KH-UBND (ngày 6-7-2022) của UBND thành phố Hà Nội, triển khai hoạt động hợp tác phát triển giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước năm 2022.
Kế hoạch nêu rõ: Trong năm 2022, việc hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong nước gồm 15 nhóm nội dung: Xúc tiến đầu tư; thương mại; du lịch; nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao; giáo dục và đào tạo; y tế; thông tin và truyền thông; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xây dựng, quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin và chuyển đổi số; giao thông vận tải; hỗ trợ việc làm, bảo đảm an sinh xã hội giữa các địa phương; tư pháp, xây dựng đánh giá chính sách phục vụ Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đáng chú ý, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ định hướng thu hút đầu tư tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của từng địa phương, tránh dàn trải, chồng chéo. Tuyên truyền, quảng bá về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư của các địa phương, danh mục dự án thu hút đầu tư. Tạo điều kiện liên kết sản xuất, phát triển giữa các doanh nghiệp của các địa phương. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tọa đàm về xúc tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đồng thời thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào địa phương…

Trong năm 2021, thực hiện chương trình hợp tác, thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước đã triển khai 7 nhóm nội dung. Trong đó, Hà Nội đã hỗ trợ 144 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các tỉnh, thành phố trên cả nước; hỗ trợ một số tỉnh, thành phố kết nối tiêu thụ trên 300.000 tấn sản phẩm hàng hóa. Hà Nội cũng đã phối hợp với các tỉnh, thành phố tư vấn việc làm cho 2.818 lượt người, phỏng vấn 1.979 lượt người và có 803 lao động được tuyển dụng vào làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh…
Hoài Thu