Thứ tư, 15-03-2023 | 09:24GMT+7

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023): Bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô

LNV - Cùng với tiến trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngành Nội chính Đảng Thủ đô đã có những bước phát triển vững chắc. Với nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, toàn ngành đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Không có ngoại lệ, không có vùng cấm

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (diễn ra từ ngày 7 đến 15-5-2012) đã chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban Chỉ đạo; tái lập Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và tái lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Sau hội nghị, tháng 8-2013, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 3383-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội. Ban có chức năng tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác này. Công tác nội chính đã có bước phát triển vững chắc, góp phần thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thủ đô.

Với vai trò Thủ đô của cả nước, Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Vào trung tuần tháng 5-2022, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập, do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của thành phố đạt được nhiều kết quả.

Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy đã chỉ đạo xử lý 28 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” với 10 tổ chức Đảng, 10 đảng viên; thành lập Đoàn khảo sát, đánh giá thực hiện Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25-11-2019 về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội” đối với 7 đơn vị...

Bám sát thực tiễn, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Những bước phát triển mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển đòi hỏi ngành Nội chính Đảng phải bám sát thực tiễn để tham mưu hiệu quả với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ lãnh đạo cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, biện pháp, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đặc biệt là tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy khóa XVII về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Song hành với nhiệm vụ kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là các vụ án do Trung ương giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an.

Thành ủy Hà Nội cũng đặt mục tiêu gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng…

Đối với các cơ quan nội chính, nhất là lực lượng quân đội, công an thành phố, sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống… Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Theo Hà Nội mới