Thứ ba, 04-08-2020 | 09:15GMT+7

Hội thảo Tư vấn xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trong làng nghề

LNV - Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Ngành nghề Truyền thống Việt Nam thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Sở Công thương tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo “Tư vấn xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trong làng nghề”. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 7/8/2020, tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đây là Chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2020, nhằm tháo gỡ khó khăn về xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Tạo điều kiện nâng cao nhận thức về phát triển thương hiệu sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, thành viên, hội viên tại các tỉnh phía Bắc.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh… bức tranh  về thực trạng cũng như vai trò, giải pháp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống hiện nay; Quan hệ thương hiệu và sản phẩm trong nền kinh tế thị trường; Xây dựng và phát triển các sản phẩm gỗ, thủ công mỹ nghệ Việt Nam; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thiết kế mẫu mã sản phẩm… giúp cơ sở công nghiệp nông thôn trong làng nghề xây dựng thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ theo hướng bền vững, nâng cao năng lực tiếp cận, mở rộng thị trường trong nước và đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập.
Tin và ảnh: Bình Nguyên
qq