LNV - Thông tin về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 2 tháng đầu năm 2022, Bộ Công Thương hôm nay (3-3) cho biết, Việt Nam xuất siêu sang Liên bang Nga 109,1 triệu USD và xuất siêu sang Ukraine 49,1 triệu USD.
LNV - Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê tính chung 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,8 tỷ USD...
LNV - Sau 10 tháng,hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục khả quan khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đang dần phục hồi tốt. Xuất siêu cũng tiếp tục được duy trì với con số cao kỷ lục.
LNV - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD.
LNV - Trong 8 tháng đầu năm, cán cân thương mại cả nước đã xuất siêu gần 13,5 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư cùng kỳ năm 2019 (5,47 tỷ USD).
LNV - Theo Tổng cục Thống kê, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 11,9 tỷ USD.
TBV - Dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề do tình hình dịch bệnh song cả nước vẫn xuất siêu đến 2 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.
TBV - Năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt thặng dư 9,94 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
TBV - Nửa đầu tháng 11 cả nước nhập siêu 26 triệu USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến 15/11, nước ta vẫn xuất siêu 9,18 tỷ USD.
TBV - Kim ngạch xuất khẩu (XK) liên tục tăng trưởng trong khó khăn; xuất siêu được duy trì… là những điểm sáng trong bức tranh của nền kinh tế 9 tháng đầu năm.
TBV - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9/2019 (từ 1/9-15/9/2019) thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019 đạt 5,57 tỷ USD.
TBV - Sau 3 tháng nhập siêu và xuất siêu thấp (tháng 5 nhập siêu 955 triệu USD, tháng 6 xuất siêu 800 triệu USD, tháng 7 nhập siêu 641 triệu USD), tháng 8 đã xuất siêu lớn (1.973 triệu USD) và nửa đầu tháng 9 tiếp tục xuất siêu khá (870 triệu USD). Như vậy tổng xuất siêu tính từ đầu năm đến 15/9 là 5,57 tỷ USD.
TBV - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 đạt hơn 27,53 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm gần 6,13 tỷ USD so với tháng 12/2016.