LNV - Ông Trần Văn Cước (53 tuổi), ngụ ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang) là điển hình ở địa phương trong việc cải tạo đất trồng lúa kém hiệu quả sang lập vườn trồng bưởi da xanh kết hợp nuôi cá, xen canh một vài cây ăn trái có giá trị khác.
LNV - “Muốn thành công phải làm khác”- đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Hùng (ngụ xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng VietGAP mà gia đình ông áp dụng thời gian qua. Nhờ canh tác theo hướng an toàn, ông đã mang về thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.